Úvodní strana » 17. Vinařské Litoměřice 2019

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

17. Vinařské Litoměřice 2019

17. ročník mezinárodní soutěže vín


Pořadatel: Ortopedické centrum s.r.o.
Uzávěrka přihlášek: 13. března 2019. Sběr vzorků: 13. března 2019. Soutěžní poplatek – 300,- Kč.

Vinařské Litoměřice je výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí. Koná se v pátek 12. a v sobotu 13. Dubna 2019, v pátek od 13:00 do 23:00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod. Jde o nejprestižnější výstavu českých vín. Sobotní doprovodný program výstavy je „Víno a zdraví“ a „Víno a pokrmy". Vinařské Litoměřice je výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí. Součástí výstavy je soutěž vín, která se koná 25. - 26. 3. 2019 v hotelu Koliba v Litoměřicích. Pořadatel výstavy je ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., Ústí nad Labem (www.ortopedicke-centrum.cz).
Program šestnáctého ročníku Vinařských Litoměřic:
Pátek 12. 4. 2019 13:00 hod. – 23:00 hod. Sobota 13. 4. 2019 10:00 hod. – 19:00 hod.
V pátek 12. 4. 2019 proběhne od 15:00 hod. slavnostní zahájení šestnáctého ročníku Vinařských Litoměřic, v 16:00 hod. předání zlatých a stříbrných medailí ze soutěže, v 17:00 hod. se bude konat slavnostní ceremoniál, společenský večer v pátek od 20:00 hod. na gotickém hradě Litoměřice.
Doprovodné programy probíhají v sobotu 13. 4. 2019, program „Víno a pokrmy“ po celý den, program „Víno a zdraví“ od 14:00 hod. do 16:00 hod. Řízené degustace po oba dva dny výstavy dle harmonogramu.
- Sběrná místa - viz Statut soutěžeSběrná místa:

Malý vinař - Ing. František Mádl
Vinařství Čech s.r.o.
Zemědělské družstvo SEDLEC
Agrofrukt Kamýk
Prodejna vín v Louckém klášteře
VINO – JANO s.r.o.
Josef Dufek Svatobořice - Mistřín

Termín hodnocení vín: 25.3. – 26.3. 2019 – hotel Koliba , Litoměřice
Termín výstavy vín: 12.4. – 13.4.2019 – Dům kultury a gotický hrad Litoměřice

Ředitel výstavy: MUDr. Pavel Kacerovský
Ředitel soutěže: Jiří Čábelka

- Výrobce/Přihlašovatel odevzdá vytištěnou přihlášku, podepsanou kompetentní osobou za přihlašovatele, současně s předáním vzorků (od jednoho vzorku 6 ks lahví) na sběrná místa nejpozději do 13. března 2019 do 16.00 hodin. (na základě Vaší on-line přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura za příslušný počet vzorků). Cena za jeden soutěžní vzorek je 300 Kč s DPH.- Součástí přihlášky je ke každému vínu:

Osvědčení o chemickém rozboru vína z příslušné laboratoře.

Rozhodnutí o zatřídění vína; v případě zemských vín doložení původu hroznů (výkupní lístek nebo

osvědčení o registraci vinice od ÚKZÚZ).- Žádáme o označení kartonu příjmovým číslem vzorku, dle online přihlášky.- Každý vzorek představuje 6 adjustovaných láhví.