Úvodní strana » Co chutná mladým 2018

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Co chutná mladým 2018

Pořadatel: MLADÍ VINAŘI, z.s. www.mladivinari.cz
Uzávěrka přihlášek: do 27.4.2018. Cílem projektu Co chutná mladým? 2018 je celková propagace moravských vín, moravského vinařství a vinohradnictví s důrazem na hodnocení mladých vinařů mladými degustátory (věková kategorie degustátorů při hodnocení je omezena věkovou hranicí 42 let).
V každé kategorii bude mimo jiné vyhlášen vítěz z řad mladých vinařů, tedy vinař, který víno vyrobil a nepřesáhl hranici 40 let věku. Soutěž vín Co chutná mladým? 2018 nebude omezena jen na jednu vinařskou podoblast, ale bude se jednat o propagaci všech moravských a českých vinařských podoblastí - výstava přesahující svým významem rámec vinařské podoblasti. Zároveň budou mít možnost přihlásit svá soutěžní vína také vinaři zahraniční (Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko), celá soutěž tak poskytne středoevropský rámec srovnání.
Soutěžící vydá bezplatně 4 ks lahví (o obsahu 0,75 l) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení.

Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona, včetně uvedení ročníku sklizně hroznů. Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 400,- Kč za přihlášený vzorek splatný hotově při předání vzorků.

Odběr vzorků probíhá ve dnech od 23. do 27. 4. 2018 v prodejně společnosti Vinařský ráj v Čejkovicích (Pod Zámkem, Čejkovice) od 8:00 do 17:00 hodin. Kontaktní osoba: Ing. Roman Bílek, tel. (+420) 723 424 442.