Úvodní strana » Festwine 2018

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Festwine 2018

14. ročník Mezinárodní soutěže vín


Pořadatel: Vinná Galerie s.r.o.
Přihlášení do soutěže je možné nejpozději do pondělí, 30.4.2018. Účastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína s vyjímkou vín stolních a dovozci vína s vyjímkou vín stolních nebo vínům s původem mimo Evropské společenství, odpovídající kvalitou stolním vínům, kteří splní podmínky statutu. Více na www.festwine.cz
Účastník mezinárodní soutěže doručí na své náklady od každého vzorku 6 láhví 0,75 l (pro výběr z bobulí čiz cibéb, ledové a slámové víno mohou být láhve o minimálním objemu 6x 0,375 l nebo 8x 0,2 l), v plné prodejní adjustaci. Případné proclení zajistí vystavovatel na vlastní náklady. Na neproclené vzorky nebude
brát organizátor zřetel. Vzorky včetně příloh (článek III. bod 6.) je nutno doručit na sběrná místa nejpozději do 2. 5. 2018.

Součástí přihlášky je chemická analýza, uvedení množství a číslo šarže přihlášeného vína. Chemická analýza musí obsahovat minimálně následující analytické hodnoty: alkohol, obsah zbytkového cukru a celkových kyselin. U tuzemských zemských vín je třeba dodat kopii dokladu o původu suroviny použité k výrobě vína, tuzemská jakostní vína, jakostní vína s přívlastkem a VOC musí být zatříděna, přičemž tuto skutečnost musí být přihlašovatel schopen na vyžádání doložit kopií dokladu o zatřídění.

Účastnický poplatek (380 Kč za 1 vzorek) bude hrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo prokázáním kopie dokladu o úhradě na účet organizátora.

Sběrná místa zde: www.festwine.cz