Úvodní strana » Galerie rulandských vín České republiky 2019

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Galerie rulandských vín České republiky 2019

Pořadatel: Cech kyjovských vinařů z.s. ve spolupráci s městem Kyjov
Uzávěrka přihlášek: 2. 8. 2019. Soutěž je otevřena pro tichá vína odrůdy Rulandské bílé, Rulandské šedé a Rulandské modré a Chardonnay.
Soutěž je vyhlášena pro vína zemská, jakostní a jakostní s přívlastkem.Účastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína, kteří splnili podmínky statutu. Sběrná místa jsou uvedena ve statutu.
Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.
Tato přehlídka je organizována Cechem kyjovských vinařů ve spolupráci s městem Kyjov, pod záštitou starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla a s podporou Vinařského fondu ČR. Výstava vín pro veřejnost je součástí programu Slováckého roku (nejvýznamnější folklorní akce regionu, 98 let přivádí do srdce Slovácka desetitisíce návštěvníků z celé ČR i zahraničí a koná se jednou za 4 roky).
Soutěžící poskytne 3 láhve o objemu 0,75 l (v případě menšího objemu 4 láhve)
do vlastnictví organizátora pro potřeby senzorického posouzení.

Přihlašovatel odevzdá vytištěnou přihlášku podepsanou přihlašovatelem současně s předání vzorků nejpozději do 3. 8. 2019. Cena za jeden soutěžní vzorek je 150.- Kč nebo 6 Euro. Toto je stanovená cena při dodání 1 – 3 vzorků. Každý další vzorek dodán do soutěžní přehlídky je bez poplatku, zdarma.

Vzorky lze přihlásit výhradně elektronicky přes aplikaci na www.elwis.cz.

Přihlašovací poplatek lze poslat na účet 1388866349/0800; pro zahraniční dodavatele IBAN: CZ 46 0800 0000 0013 6349, kod banky (BIC): GIBACZPX a při odevzdání vzorků výpisem z účtu potvrdit zaplacení. Cech kyjovských vinařů z.s. není plátcem DPH.

Sběrná místa:
o kancelář ČZS, Komenského 548, Kyjov dne 30. 7. a 2.8. od 8-12/13-17 hodin
o Kyjovská vinotéka, Svatoborská 26, Kyjov v týdnu od 29.7. do 3. 8. od 9-12
od 13-18 hodin
o Víno Blatel, a. s. Blatnice pod Svat. Antonínkem v týdnu od 29.7. do 2. 8.
od 10 – 15 hodin
o František a Hana Mádlovi, Velké Bílovice v týdnu od 29. 7. do 2. 8.
od 8 – 15 hodin
o Ing. Jarec František, Havlíčkova 11/12 Lanžhot, tel: 602779256; v týdnu
od 29.7. do 2. 8.
o Raštica Jiří, Buchlovice 774, tel: 737285111 v týdnu od 29. 7. do 2. 8.
o Luboš Oulehla, Nové Bránice 39, Dolní Kounice, tel.: 603 834 166; v týdnu
od 29. 7. do 2. 8.
o Loucký klášter, Znojmo, v týdnu od 29. 7. do 2. 8. od 9 – 17 hodin