Úvodní strana » Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast SLOVÁCKÁ 2018

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast SLOVÁCKÁ 2018

Pořadatel: Sdružení slováckých vinařů pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.
Uzávěrka přihlášek: do 6. srpna 2018. Odběr vzorků probíhá ve dnech 30.7. – 6.8. 2018 na sběrných místech uvedených ve statutu soutěže. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti slovácké, která splňují podmínky statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2019.
Odběr vzorků probíhá ve dnech 30.7. – 6.8. 2018 v těchto sběrných místech:
- Rodinné vinařství Košut, Hlavní 89, Moravská Nová Ves, kontaktní tel. 728 676 326, v čase PO- PÁ od 8:00 – do 16:00
- Víno Blatel a.s., Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, kontaktní tel. 775 707 258, v čase PO – PÁ od 8: 00 - do 16:00
- Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508 Bzenec, Rastislav Janovíček, kontaktní tel. 737 214 665, 518 384 123, v čase od 8:00 - do 16:00
- Horáková farma a.s., Čejč 1, kontaktní tel. 530 335 589, v čase od 8:00 – do 16:00

Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 240 Kč za přihlášený vzorek (cena včetně DPH). Soutěžní poplatek bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet organizátora, č.ú: 2288980309/0800.