Úvodní strana » Národní soutěž vín - vinařská oblast ČECHY 2018

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Národní soutěž vín - vinařská oblast ČECHY 2018

Pořadatel: Cech českých vinařů
Uzávěrka přihlášek 26.5.2018. Odběr vzorků probíhá ve dnech 14.–26.5.2018. Soutěž je organizována Soutěž je organizována Cechem českých vinařů za organizační spolupráce Národního vinařského centra, o.p.s. a garantována Svazem vinařů České republiky. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské oblasti Čechy, která splňují podmínky statutu soutěže. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2019.
Soutěžící vydá bezplatně 4 láhve (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě.

Přihlašovatel nehradí soutěžní poplatek.Součástí přihlášky je kopie základního analytického rozboru a dokladu o původu vína:

• kopie registrace vinice (u vlastních hroznů), nebo

• kopie výkupního lísku, nebo

• u jakostních vín (vč. vín s přívlastkem) kopie rozhodnutí o zatřídění vína na SZPI (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v on-line přihlášce)Odběr vzorků probíhá ve dnech 14. – 26. 5. 2018
ČZU v Praze, vinařské stř. Mělník, Chloumecká 1717, ing. Štěpán Weitosch
Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, ing.Hana Líbalová
Klášterní vinné sklepy Litoměřice, pan Antonín Hrabkovský