Úvodní strana » Pardubický festival vína 2019

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Pardubický festival vína 2019

Pořadatel: Czech Marketing, s.r.o.
Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 31. 7. 2019. 21. ročník mezinárodní soutěže vín navazuje na předcházející konkurzy, které si v uplynulých letech
získaly mnoho obdivovatelů. Jejich cílem bylo pozvednout kulturu spotřeby vína na evropskou úroveň v nevinařské oblasti. Dále pak má posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
Přihlašovatel doručí vzorky na svoje náklady nejpozději do výše uvedeného data na adresu:
Czech Marketing s.r.o.
Sladkovského 433, Pardubice 530 02
Czech Republic
Tel./fax: +420 466 657 585
Mobil.: 777 270 165
E-mail: lejhanec@czech--marketing.com
nebo na některé z níže uvedených sběrných míst:

- Vinařství Vladimír Tetur, Žižkovská ul., Velké Bílovice, tel.: 603 253 529, p. Tetur
- Prodejna vín v Louckém klášteře ve Znojmě, tel.: 606 702 165, p. Matula
- pro Slovenské vinaře:
prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. Kalinčiakova 21, Modra, Slovensko
tel.: 00421 907 890 988

6. Přihlašovací poplatek
Přihlašovací poplatek je 40 eur nebo 1000 Kč. Jednorázový poplatek je nezávislý na počtu vzorků!

Přihlašovatel může přinést poplatek v hotovosti spolu se vzorky, nebo ho poslat bankovním převodem na účet organizátora:
Czech marketing s.r.o.
KB, a.s.,530 78 Pardubice, Nám.Republiky 222
Číslo účtu: 19-2472520257
Kód banky: 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN CODE: CZ8401000000192472520257
Jako variabilní symbol uveďte IČO nebo rodné číslo.
Na sběrných místech nebude vybírána hotovost!
V případě dodání vzorků na sběrná místa musíte společně s přihláškou doložit doklad o převodu přihlašovacího poplatku na účet organizátora.