Přehled soutěží k registraci

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací, pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Aktivní hodnocení, soutěže a prezentace


Festwine 2015

Pořadatel: Vinná Galerie s.r.o.
Přihlášení do soutěže je možné nejpozději do pátku 4. 5. 2015. Účastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína s výjimkou vín stolních a dovozci vína s výjimkou vín stolních nebo vínům s původem mimo Evropské společen...
pokračovat v registraci vín >>>

OENOFORUM 2015

Czech International Wine Competiton


Pořadatel: Svaz vinařů ČR | www.oenoforum.cz
Organizátor soutěže OENOFORUM 2015, Czech International Wine Competiton Svaz vinařů České republiky zve k účasti všechny výrobce vína na této výjimečné a historické události otevřené všem vínům ze všech zemí světa s dopl...
pokračovat v registraci vín >>>

30 vín Modrých Hor 2015

Pořadatel: Dobrovolný svazek obcí Modré Hory, Náměstí 9. května 700/40, Velké Pavlovice 691 06 / www.modrehory.cz
Uzávěrka přihlášek: 29. dubna 2015. Vína z mikroregionu Modré Hory se utkají v I. ročníku prestižní certifikované soutěže s názvem 30 vín Modrých Hor. Soutěž je otevřena pro všechny výrobce vína působící v katastru těcht...
pokračovat v registraci vín >>>

TOP 77 vín v České republice 2015 - 2016

Pořadatel: MAMA marketing s.r.o. Brno
Termín přihlášek a dodání vzorků: do 20.5.2015. Určení soutěže: představit veřejnosti špičková tuzemská vína a sekty a umožnit spotřebiteli orientaci v široké nabídce kvalitních vín a sektů. ...
pokračovat v registraci vín >>>

Národní soutěž vín - Oblast ČECHY 2015

Pořadatel: Cech českých vinařů
Uzávěrka přihlášek: do 14. 5. 2015. Soutěž je organizována Cechem českých vinařů pod garancí Svazu vinařů České republiky. Pořadatelem soutěže je Školní statek Mělník (kontakt: Ing. Válek – 602 170 008). Soutěž je otevře...
pokračovat v registraci vín >>>