Přehled soutěží k registraci

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací, pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Aktivní hodnocení, soutěže a prezentace


Hodnocení Svatomartinského vína - 1. kolo hodnocení 23.10.2014

Uzávěrka přihlášek a doručení vzorků k hodnocení - do 20.10.2014 do 12.00 hod. Zapečetěné vzorky vinařem (2 x 0,75l) je nutno doručit na Novostavbu SVIŠ Valtice. Zaplacení poplatku 600 Kč včetně DPH / vzorek) za přijaté ...
pokračovat v registraci vín >>>

Hodnocení Svatomartinského vína - 2. kolo hodnocení 31.10.2014

Uzávěrka přihlášek a doručení vzorků k hodnocení - do 29.10.2014 do 12.00 hod. Zapečetěné vzorky vinařem (2 x 0,75l) je nutno doručit na Novostavbu SVIŠ Valtice. Zaplacení poplatku 600 Kč včetně DPH / vzorek) za přijaté ...
pokračovat v registraci vín >>>