Jak zadávat vína do hodnocení, soutěží a prezentací?

  1. Pro registraci vín musí být přihlašovatel registrován. Pro registraci klikněte na tlačítko „Registrace nového přihlašovatele“ a pečlivě vyplňte požadované údaje. Jméno přihlašovatele zadejte, prosím, přesně podle názvu právnické nebo fyzické osoby – je to podklad pro katalog a také pro fakturaci soutěžních poplatků atd. Položku „Výrobce“ vyplňujte pouze v případě, že je výrobce vín odlišný od přihlašovatele.
  2. Přihlašovací jméno a heslo si bezpečně uschovejte pro další přístup do registračního centra. (Můžete editovat přihlášená vína před tím, než je odešlete, v budoucnu přihlašovat vína do jiných hodnocení, soutěží a prezentací atd.).
  3. Po registraci a přihlášení do registračního centra vín klikněte na odkaz „Úvodní strana/přehled soutěží“. Poté vyberte akci (hodnocení, soutěž nebo prezentaci), do které chcete vína přihlašovat.
  4. Dále vyplňte údaje o přihlašovaném víně. Je třeba řádně vyplnit všechny povinné údaje a víno uložit kliknutím na tlačítko „Přidat víno“. Pro zadání dalšího vína klikněte na tlačítko „Přidat víno“.
  5. Při neúplném vyplnění povinných údajů nelze zadávat do systému další víno, u nevyplněných položek se objeví červeně zvýrazněné hlášení.
  6. Tímto způsobem postupně zadejte všechna vína, která chcete přihlásit. Vína, která jste již zadali do systému, se vám přehledně objeví se všemi údaji nad přihlašovaným vínem.
  7. Dokud vína neodešlete, můžete je průběžně editovat či mazat.
  8. Jste-li přesvědčeni, že veškeré údaje o přihlášených vínech jsou v pořádku zadány a nebudete již další vína přihlašovat, klikněte na tlačítko „Tisk a odeslání přihlášky“.
  9. Následně se vám objeví kontrolní náhled všech vín s možnostmi vrátit se „Zpět“, dále „Pouze tisk bez odeslání“ (kontrolní tisk, abyste si mohli zkontrolovat správnost všech zadaných údajů) nebo „Odeslání a tisk přihlášky“. Kliknutím na tlačítko „Odeslání a tisk přihlášky“ odešlete vína on-line způsobem organizátorovi, což se také projeví tím, že u odeslaných vín uvidíte v kolonce statut „O“ = odesláno.
  10. Doporučujeme přihlášku vytisknout 2x (jedna kopie pro organizátory, kterou přiložte k vínům určeným na hodnocení, soutěž nebo prezentaci, a jedna pro vás). Kopie přihlášky přijde také na e-mail zadavatele – kontaktní osoby. Na konci této přihlášky zaslané e-mailem bude také odkaz na stažení registračních štítků, kterými prosím označte kartony se soutěžními vzorky.

Často kladené dotazy

Přihlašuji vína pro více výrobců. Jak postupovat?

Standardním postupem je vytvořit si zvláštní registraci pro každého výrobce. V sekci „Přihlašovatel“ uveďte sebe (typicky např. obchodní firma nebo dovozce vín). V sekci „Výrobce“ uveďte název výrobce vína. V katalogu budete uvedeni ve formátu Přihlašovatel/ Výrobce.

Alternativou je přihlašovat všechna vína pouze na jednu registraci (např. dovozce vín) a jméno výrobce uvést až v sekci přihlašování vín v položce „Název vína“ názvem vína; např. „Blue Hill Winery Chardonnay“. V tomto případě bude ale např. v katalogu ve sloupci „Přihlašovatel/ výrobce“ uveden pouze název přihlašovatele.

Mám si vytvářet novou registraci přihlašovatel pro každou soutěž?

V žádném případě. Vytvořenou registraci používejte pro všechny další soutěže. Pokud chcete změnit některé údaje přihlašovatele, učiňte tak (po přihlášení) v sekci „Nastavení mého účtu“. Pokud jste zapomenuli přihlašovací údaje, vyžádejte si jejich zaslání v sekci „Zapomenuté přihlašovací údaje“.

K čemu jsou dobré "šablony"

Pokud plánujete opakovaně zadávat stejné víno do více soutěží, můžete si ho uložit jako šablonu. Při vyplňování vína u konkrétní soutěže budete mít možnost předvyplnit údaje ze zadané šablony. Poté jen doplníte údaje, které v šabloně nejsou (např. kategorie, která je jiná u každé soutěže).