Systém pro hodnocení vín

Systém ELWIS (Electronic Wine System) je originální systém vyvinutý Národním vinařským centrem České republiky pro registraci a hodnocení vín. Poprvé byl použit v roce 2009 a od té doby se stále vyvíjí a vylepšuje. Od doby svého vzniku byl použit na několika desítkách národních i mezinárodních soutěží vín. Sestává se ze dvou částí:

  1. On-line aplikace na doméně www.elwis.cz pro registraci vín pro soutěže a prezentace vín.
  2. Systému pro hodnocení vín, který navazuje na on-line registraci. Tento systém se sestává z originálního software, serveru, WiFi sítě a 50 tabletů pro jednotlivé hodnotitele vína. Systém ELWIS používá stobodový systém mezinárodní unie enologů dle rezoluce OIV (mezinárodní organizace pro révu a víno) pro hodnocení vín z roku 2009. Systém umožňuje import vín a přihlašovatelů z on-line aplikace, seřazení vín k označení čísly vzorků, zařazení do komisí, vlastní hodnocení vín a následně přípravu tiskových výstupů. Volitelně lze také u jednotlivých vín použít funkci tvorby aromatického profilu vína a profilu mohutnosti a struktury vína.

Obě části systému na sebe navazují, ale mohou fungovat také samostatně.

Výhody systému:

  • Systém výrazným způsobem zefektivňuje organizaci soutěže vín
  • Degustátor není zatěžován sečítáním bodů a může se soustředit pouze na hodnocení vína
  • Jsou vyloučeny případné chyby při sečítání bodů a při ručním přepisu do počítače
  • Degustátor má po uzavření hodnocení každého vzorku okamžitou zpětnou vazbu, tedy srovnání svého hodnocení s hodnocením ostatních členů komise a celkovým výsledkem
  • Je vyloučena jakákoliv manipulace s výsledky - po uzavření vzorku již nelze hodnocení měnit a výsledky jsou ihned členům komise známy

Pro případné využití systému kontaktujte majitele systému:

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, Valtice, Česká republika
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz
tel.: (+420) 519 352 072

Koncepce: Ing. Pavel Krška, spolupráce: Prof. Ing. Josef Balík, Ph.D., Ing. Marek Babisz
Softwarová realizace: Agentura Bravissimo
Instalace Linux serveru a technická podpora: Viktorin Computers

© Národní vinařské centrum, o.p.s.