Přehled soutěží k registraci

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Aktivní hodnocení, soutěže a prezentace


GRAND PRIX VINEX 2018

Mezinárodní soutěž vín / International Wine Competition


Pořadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. | www.grand-prix-vinex.cz
Uzávěrka přihlášek: 19. dubna 2018. Termín doručení vzorků: 24. a 25. dubna 2018. GRAND PRIX VINEX je tradiční prestižní mezinárodní soutěž vín. Cílem 25. ročníku soutěže je na vysoké profesionální úrovn...
pokračovat v registraci vín >>>


16. Vinařské Litoměrice 2018

16. ročník mezinárodní soutěže vín


Pořadatel: Ortopedické centrum s.r.o.
Uzávěrka přihlášek: 13. března 2018 Sběr vzorků: 13. března 2018 Soutěžní poplatek – 300,- Kč Vinařské Litoměřice je výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí. Koná se v pátek 13. a v sobotu 14. Dubna...
pokračovat v registraci vín >>>


Cuvée 2018 Ostrava

XVI. ročník mezinárodní soutěže kupáží a známkových vín / 16th Edition of the International Wine Competition


Pořadatel: K.A.H.A.N., z.s. / www.cuvee.cz
Uzávěrka přihlášek: 11. dubna 2018. Sběr vzorků: 10. - 11. dubna 2018. Bez soutěžního poplatku. Termín hodnocení: 16. dubna 2018, Národní vinařské centrum, budova Centrum Excelence, Valtice Termín výstavy: 26...
pokračovat v registraci vín >>>


Pálavská galerie vín 2018

Pořadatel: PAVLOF s.r.o. - projekt U Venuše
On-line přihlášení vín a dodání vzorků: maximálně do pátku, do 30. března 2018. Možnost přihlásit vína pouze z viničních tratí z obcí k. ú. Mikulov, Bavory, Perná, Pavlov, Horní Věstonice, Dolní Věstonice nebo Klentnice...
pokračovat v registraci vín >>>


O hustopečskou pečeť 2018

14. ročník soutěžní výstavy vín


Pořadatel: Město Hustopeče
Podání přihlášky a dodání vzorků se musí uskutečnit do 23. března 2018 (včetně). Výrobci a obchodníci s vínem s původem v České republice nebo Slovenské republice, splňující podmínky účasti, se mohou přihlásit na 14. ro...
pokračovat v registraci vín >>>


Valtické vinné trhy 2018

51. ročník - celostátní výstava s mezinárodní účastí


Pořadatel: Společnost Valtické vinné trhy ve spolupráci se SViŠ | www.vvtvaltice.cz
Uzávěrka přihlášek je 28. března 2018. Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 51. roč. VVT od 26. do 28. března 2018 od 8:oo do 14:oo hod.) na Centrum Excelence - Střední vinařské školy v...
pokračovat v registraci vín >>>


Suchá vína on-line

Pořadatel: UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.
Organizátor soutěže Suchá vína online, Unie enologů ČR, z.s., zve všechny výrobce vína na soutěž jejím posláním je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými vín...
pokračovat v registraci vín >>>


MEDITRINA – ŽENY VÍNA 2018

4. ročník mezinárodní soutěže vín


Pořadatel: Pavla Škrabalová a kol.
Uzávěrka přihlášek: 2. 3. 2018, v případě dosažení limitu 250 vzorků i dříve. Maximální počet vzorků z jednoho vinařství je 8.
MEDITRINA 2018 - 4. ročník mezinárodní soutěže vín pořádané a hodnocené ženami 10...
pokračovat v registraci vín >>>