Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Aktivní hodnocení, soutěže a prezentace

53. ročník - celostátní výstava s mezinárodní účastí

Pořadatel: Společnost Valtické vinné trhy ve spolupráci se SViŠ | www.vinnetrhy.cz

Uzávěrka přihlášek je 29. září 2020. Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 53. roč. VVT od 29. do 30. září 2020 od 8:00 do 14:00 hod.) na Centrum Excelence ... Pokračovat v registraci vín 

Czech International Wine Competiton

Pořadatel: Svaz vinařů ČR | www.oenoforum.cz

Uzávěrka přihlášek a dodání vzorků do 31. 7. 2020. Organizátor soutěže OENOFORUM 2020, Czech International Wine Competiton, Svaz vinařů České republiky, zve k účasti všechny výrobce vína na ... Pokračovat v registraci vín 

19. ročník soutěže o nejlépe hodnocené biovíno z ČR

Pořadatel: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Sdružení vinařů mikulovské vinařské podoblasti, o.s., EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s., SVAZ VINAŘŮ ČR

Uzávěrka přihlášek: do 29.7.2020. Poslání a cíl: 1. Soutěžní porovnání a odborné zhodnocení „biovína“ z různých vinařských oblastí, obcí a tratí v České republice. 2. podpora produkce a pro ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Czech Marketing, s.r.o.

Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 31. 7. 2020. 23. ročník mezinárodní soutěže vín navazuje na předcházející konkurzy, které si v uplynulých letech získaly mnoho obdivov ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Sdružením vinařů Mikulovské vinařské podoblasti, z. s. pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 29. července 2020. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti mikulovské, která splňují podmínky statutu. Soutěž j ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Město Hustopeče - Marketing a kultura Města Hustopeče pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 5.8.2020. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti Velkopavlovické, která splňují podmínky tohoto statutu. Výjim ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Cech českých vinařů pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek 27.7.2020. Odběr vzorků probíhá ve dnech 7. – 27. 7. 2020. Soutěž je organizována Soutěž je organizována Cechem českých vinařů za organizační spolupráce Národního vinařské ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Soutěž je organizována spolkem VOC Znojmo pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 18. srpna 2020. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti znojemské, která splňují podmínky statutu. Soutěž je ot ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Soutěž je organizována Sdružením slováckých vinařů, z.s. pod garancí Svazu vinařů České republiky a za podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 24. července 2020. Odběr vzorků probíhá v pracovních dnech od 22.7. – 27.7. 2020 na sběrných místech uvedených ve statutu soutěže. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená ... Pokračovat v registraci vín 

Prestižní národní soutěž vín ČR

Pořadatel: Vinaris s r.o. ve spolupráci s Českým archivem vín s.r.o., Asociací nezávislých vinařů z.s. a Asociací sommelierů ČR.

Termín přihlášek a dodání vzorků: 8.-22.7.2020. Vzorky je možné doručit sběrná místa v Praze, Velkých Bílovicích a Novém Šaldorfu !! POZOR nově je maximální počet přihlášených vzorků omezen ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Cech kyjovských vinařů z.s. ve spolupráci s městem Kyjov

Uzávěrka přihlášek: 30. 7. 2020. Soutěž je otevřena pro tichá vína odrůdy Rulandské bílé, Rulandské šedé a Rulandské modré a Chardonnay. Soutěž je vyhlášena pro vína zemská, jakostní a jako ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Organizátor soutěže Suchá vína online, Unie enologů ČR, z.s., zve všechny výrobce vína na soutěž jejím posláním je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům p ... Pokračovat v registraci vín