Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Aktivní hodnocení, soutěže a prezentace

Pořadatel: Oldřich Bujnoch

Uzávěrka přihlášek a dodání vzorků: do 10. 10. 2022. VINOFORUM 2022 navazuje na předcházející ročníky mezinárodní soutěžní přehlídky vín, které se v uplynulých letech us ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s.

Uzávěrka přihlášek a doručení vzorků k hodnocení - dne 31.10.2022 do 10.30 hod. Zapečetěné vzorky vinařem (2 x 0,75l) je nutno doručit na "Centrum Excelence" Národní vinařské centrum, Valtic ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s.

Uzávěrka přihlášek a doručení vzorků k hodnocení - dne 19.10.2022 do 11.00 hod. Zapečetěné vzorky vinařem (2 x 0,75l) je nutno doručit na "Centrum Excelence" Národní vinařské centrum, Valtic ... Pokračovat v registraci vín 

Pořadatel: UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Posláním soutěže je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými víny Evropy a celého světa (okolních zemí). Cílem soutěže je vytvořit ... Pokračovat v registraci vín