Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

HODNOCENÍ VÍN Unie enologů

Pořadatel: UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Posláním soutěže je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými víny Evropy a celého světa (okolních zemí). Cílem soutěže je vytvořit systém hodnocení suchých vín, postavený na důsledném rozboru a vyhodnocení organoleptických a analytických parametrů, kondičního stavu vína, potenciálu vývoje zrání a oenogastronomické kombinovatelnosti. Soutěž je určena pro vína z ČR – bílá i červená musí mít obsah zbytkového cukru (glukóza + fruktozá) max.4 g/l. Minimální obsah alkoholu ve víně je 12,0 %, bez zaokrouhlování.

Bílá vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu roku následujícího po sklizni. Červená vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu po dvou letech následujících po sklizni.
Termín a místo hodnocení
Unie enologů bude hodnotit vína dne 5. 12. 2023. Uzávěrka přihlášek včetně doručení vzorků do sběrných míst je 23. 11. 2023 do 16:00 hodin. Sběrná místa: BS Vinařské potřeby, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice,
tel.:724 155 006 a Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 696 19 Mikulčice č. ev. 93, tel.: 731 546 542.

Množství vzorku a poplatek
Minimální množství přihlášeného vína je 600 lahví (o obsahu 750 ml) ve chvíli přihlášení do hodnocení soutěže, vzorek reprezentuje 6 ks lahví.
Poplatek za přihlášení vína k hodnocení je 1.000,- Kč s DPH za vzorek.
Poplatek je nutno uhradit po přihlášení vína na základě zaslané faktury, a to před termínem hodnocením vína. Vína s neuhrazeným přihlašovacím poplatkem budu vyřazena z hodnocení

Odběr vzorků
Odběr vzorku probíhá ve stanovených termínech vždy nejméně 14 dnů před příslušným termínem hodnocení. Sběrná místa: BS Vinařské potřeby, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, tel.:724 155 006
a Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 696 19 Mikulčice č. ev. 93, tel.: 731 546 542.
Vzorky se odebírají po 6 kusech od šarže
Součásti předaných vzorků je kopie přihlášky a analytický rozbor.