Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

HODNOCENÍ VÍN Unie enologů

Pořadatel: UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Posláním soutěže je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými víny Evropy a celého světa (okolních zemí). Cílem soutěže je vytvořit systém hodnocení suchých vín, postavený na důsledném rozboru a vyhodnocení organoleptických a analytických parametrů, kondičního stavu vína, potenciálu vývoje zrání a oenogastronomické kombinovatelnosti. Soutěž je určena pro vína z ČR – bílá i červená musí mít obsah zbytkového cukru (glukóza + fruktozá) max.4 g/l. Minimální obsah alkoholu ve víně je 12,0 %, bez zaokrouhlování.

Bílá vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu roku následujícího po sklizni. Červená vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu po dvou letech následujících po sklizni.
Termín a místo hodnocení
Unie enologů bude hodnotit vína dne 3. 9. 2024. Uzávěrka přihlášek je 28. 8. 2024 do 16:00, doručení vzorků na sběrné místo do 29. 8. 2024. Sběrné místo: Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 696 19 Mikulčice č. ev. 93, tel.: 731 546 542. Soutěž je otevřena vínům všech vinařství, které splňují podmínky statutu, bez ohledu na členství v Unii enologů.

Množství vzorku a poplatek
Minimální množství přihlášeného vína je 300 lahví (o obsahu 750 ml) ve chvíli přihlášení do hodnocení soutěže, vzorek reprezentuje 6 ks lahví.
Poplatek za přihlášení vína k hodnocení je 1.000,- Kč s DPH za vzorek.
Poplatek je nutno uhradit po přihlášení vína na základě zaslané faktury, a to před termínem hodnocením vína. Vína s neuhrazeným přihlašovacím poplatkem budu vyřazena z hodnocení

Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhá ve Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 696 19 Mikulčice č. ev. 93, tel.: 731 546 542, nejpozději do 29. 8. 2024.
Vzorky se odebírají po 6 kusech od šarže
Součásti předaných vzorků je kopie přihlášky a analytický rozbor.