Úvodní strana » GRAND PRIX VINEX 2020

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

GRAND PRIX VINEX 2020

Mezinárodní soutěž vín / International Wine Competition


Pořadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. | www.grand-prix-vinex.cz
Uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2020. Termín doručení vzorků: 22. a 23. dubna 2020. !!! TERMÍN PROZATÍM PLATÍ, POKUD BY TO SITUACE NEUMOŽŇOVALA, BUDE ODLOŽEN. SOUTĚŽ SE ALE URČITĚ USKUTEČNÍ. BUDEME DÁLE INFORMOVAT V PRVNÍ POLOVINĚ DUBNA !!!

GRAND PRIX VINEX je tradiční prestižní mezinárodní soutěž vín. Cílem 27. ročníku je na vysoké profesionální úrovni ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína přítomná na trhu středoevropského regionu. Nejlepších cca 500 vín bude prezentováno na veřejné ochutnávce v Brně 23.-24. 5. 2020. Pro vítěze hlavních ocenění jsou připraveny prestižní ceny. Soutěž je organizována Národním vinařským centrem, o.p.s. ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů České republiky. Do soutěže je možné přihlašovat všechna vína včetně ročníku 2019.

Co Vám přinese ocenění v soutěži GRAND PRIX VINEX?
• Uvedení v katalogu soutěže a prezentace Vašeho vína na veřejné ochutnávce vín na brněnském výstavišti ve dnech 23.-24. 5. 2020. Na ochutnávce a v katalogu budou prezentována pouze vína s hodnocením min. 80 bodů (event. vyšším bodovým limitem).
• Zvýšení prestiže a ceny Vašeho vína u obchodníků s vínem a vinařské veřejnosti.
• Možnost označit láhve příslušným oceněním a možnost reprodukce medaile či ocenění ve Vašich propagačních materiálech.
• Medializace ocenění u mediálních partnerů a v PR aktivitách souvisejících se soutěží.
• Výherci hlavních cen obdrží prestižní skleněné poháry dle návrhu světově uznávaného umělce Bořka Šípka.
• Výrobce vína s titulem "Champion" obdrží profesionální chladicí vinotéku od partnera soutěže, firmy THERMOTECHNIKA BOHEMIA.
• Výrobce nejlépe hodnocené kolekce získá vysokotlaký čistič od partnera soutěže, firmy KÄRCHER.
Více o soutěži v přiložených souborech (statut a pozvánka) a na webu soutěže.

Termín pro osobní doručení vzorků: 22.-23. dubna 2020 v čase 9:00-15:00 hod.
Místo: Valtice, Centrum Excelence, Sobotní 1029 [ mapa ]

Kontakt na organizátora a adresa pro doručení vzorků poštou nebo kurýrem (nejpozději do 23. dubna 2020):
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 691 42 VALTICE, Czech Republic
Tel.: (+420) 519 352 072
Mobil: (+420) 602 769 743 (Ing. Šárka Nádvorníková)

Jeden vzorek představuje:
• 6 plně adjustovaných láhví (0,75; 0,5; 0,375 nebo 0,2 l)
Všechny vzorky vín musí být plně adjustované tak, jak jsou uváděny do prodeje a musejí splňovat standardní legislativní podmínky zemí původu.

Spolu se vzorky vín doručí přihlašovatel:
• Přihlášku vytištěnou z přihlašovacího internetového systému a podepsanou kompetentní osobou za přihlašovatele
• Kopii chemického rozboru vína (pokud nebyla nahrána do přihláškového systému při registraci)
• V případě jakostních vín kopii zatřídění na SZPI (pokud nebylo vyplněno evidenční číslo jakosti v přihlášce). V případě zemských vín doklad o původu hroznů.

Přihlašovací poplatek:
620 Kč za každý vzorek plus DPH dle zákonných předpisů ČR. Od 10 vzorků registrovaných od jednoho přihlašovatele sleva 10 % na všechny vzorky daného přihlašovatele. Přihlašovací poplatek bude zaplacen buď v hotovosti při předání vzorků nebo bankovním převodem na základě faktury, kterou zašle organizátor e-mailem dle podané přihlášky.


Svozová místa pro přihlašovatele ze Slovenska:
Svoz vzorků na Slovensku je zajištěn v Pezinku (podrobnosti budou doplněny) a ve Vinařství Golguz Hlohovec.
Vinařství Golguz, Dukelská 21, 920 14, Hlohovec
kontakt: Miloš Holík, +421 905 218 722, milos.holik@golguz.sk
termín: do 15. 4. 2020, po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvěPlatební údaje: Platba přihlašovacího poplatku až na základě vystavené a dodané faktury organizátorem soutěže - Národním vinařským centrem. Výše poplatku je 25 € / vzorek + DPH. Přihlašovatelé – plátci daně z přidané hodnoty ve své zemi – mají nárok na zaplacení poplatku osvobozeného od DPH v České republice. Podmínkou je vyplnění platného registračního čísla plátce DPH (VAT) v Evropské unii v on-line přihlášce. Při přihlášení 10 a více vzorků sleva 10 % na všechny registrované vzorky jednoho přihlašovatele.*** KAŽDÝ KARTON OZNAČTE, PROSÍM, AUTOMATICKY VYGENEROVANÝM ŠTÍTKEM S IDENTIFIKACÍ VZORKU, VIZ ODKAZ V PŘIHLÁŠCE. ***