Úvodní strana » Valtické vinné trhy 2020

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Valtické vinné trhy 2020

53. ročník - celostátní výstava s mezinárodní účastí


Pořadatel: Společnost Valtické vinné trhy ve spolupráci se SViŠ | www.vinnetrhy.cz
Společnost Valtické vinné trhy
se rozhodla na základě mimořádných opatření vydaných vládou ČR posunout termín konání 53. ročníku novodobé historie Valtických vinných trhů.

Co se týče přihlašování vzorků, necháváme běžet systém přihlašování vzorků přes systém Elwis bez jakýchkoliv omezení a do doby než budou stanoveny náhradní termíny pro svoz vzorků, degustaci a samotnou výstavu na zámku ve Valticích.

Nepřehlédněte :

Termín pro svoz vzorků, stanovený na 23. a 24. března 2020 se posouvá a náhradní termín bude s předstihem zveřejněn, jakmile pominou mimořádná opatření.

Termín pro degustaci, 14. až 17. dubna 2020 se posouvá a náhradní termín bude včas zveřejněn, jakmile pominou mimořádná opatření.

Termín výstavy 8. a 9. května 2020 se rovněž posouvá. Náhradní termín bude včas řádně zveřejněn a medializován, tak aby mohl proběhnout 53. ročník nejstarší soutěžní výstavy vín spojený s degustací v ČR.

Děkujeme za pochopení, veškeré informace, budou zveřejňovány min. na našich webových stránkách - www.vinnetrhy.cz, budeme je rozesílat i e-mailovou komunikací přes vinařské infolinky.
Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 53. roč. VVT - NOVÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN) na Centrum Excelence - Střední vinařské školy ve Valticích, ulice Sobotní č.p.1029.

[ mapa ]

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Javůrek, tel.: 777 101 846.

Součástí přihlášky je chemická analýza, uvedení množství přihlášeného vína a u tuzemských vín v kategorii 01 – 11 doklad o původu vína nebo doklad o původu hroznů pro výrobu vína. Chemická analýza musí obsahovat minimálně následující analytické hodnoty: alkohol, zbytkový cukr, celková kyselost.

Dokladem o původu vína (tuzemského) se rozumí - kopie rozhodnutí SZPI o zatřídění vína.

Dokladem o původu hroznů pro výrobu jakostního a zemského vína se rozumí:
- kopie Potvrzení důvěrníka o cukernatosti hroznů (u vín s přívlastkem)
- kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou
- kopie dokladu o nákupu hroznů

K přihlášce postačí přiložit jeden z výše uvedených dokladů.

Přihlášku vytiskněte ve dvou kopiích, jedna kopie s potvrzením o převzetí vzorku bude vystavovateli vrácena.

Každý přihlášený vzorek prezentuje 12 adjustovaných láhví.


Účastnický poplatek (700 Kč / 26 Euro za 1 vzorek) bude uhrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo prokázáním kopie dokladu o úhradě na účet organizátora (č.ú.:1381996319/0800). Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8199 6319; SWIFT (BIC): GIBACZPX.