Úvodní strana » Vinařské Litoměřice 2020

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Vinařské Litoměřice 2020

18. ročník mezinárodní soutěže vín


Pořadatel: Ortopedické centrum s.r.o.
UPOZORNĚNÍ: !!! NOVÝ TERMÍN PROZATÍM PLATÍ, POKUD BY TO SITUACE NEUMOŽŇOVALA, BUDE OZNÁMEN NÁHRADNÍ. SOUTĚŽ SE ALE URČITĚ USKUTEČNÍ. BUDEME VÁS DÁLE INFORMOVAT V PRVNÍ POLOVINĚ KVĚTNA !!! Uzávěrka přihlášek a dodání vzorků: do 23. května 2020 do 16:00 hod. Soutěžní poplatek – 300,- Kč.

Výstava probíhá od pátku 25. 9. 2020 do soboty 26. 9. 2020, v pátek od 13:00 do 24:00 hod. a v sobotu od 10:00 do 19:00 v Domě kultury a v prostorách gotického hradu v Litoměřicích. Výstavě předchází soutěž, která proběhne ve dnech 8. 6. - 9. 6. 2020.

VV pátek 25. 9. 2020 od 15:00 hod. je na programu slavnostní zahájení výstavy, od 16:00 hod. do 16:45 hod. předávání zlatých a stříbrných medailí a od 17:00 pak proběhne slavnostní ceremoniál, předání ocenění (vyhlášení a ocenění nejlépe ohodnocených vín výstavy a Championa výstavy).

V sobotu 26. 9. 2020 po celý den probíhá volný doprovodný program "Víno a pokrmy", seminář "Víno a zdraví", řízené degustace vín a ochutnávky pokrmů.
- Sběrná místa - viz Statut soutěže (sekce ke stažení)
Ředitel výstavy: MUDr. Pavel Kacerovský
Ředitel soutěže: Jiří Čábelka

- Výrobce/Přihlašovatel odevzdá vytištěnou přihlášku, podepsanou kompetentní osobou za přihlašovatele, současně s předáním vzorků (od jednoho vzorku 6 ks lahví) na sběrná místa nejpozději do 23. května 2020 do 16.00 hodin. (na základě Vaší on-line přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura za příslušný počet vzorků). Cena za jeden soutěžní vzorek je 300 Kč s DPH.- Součástí přihlášky je ke každému vínu:

Osvědčení o chemickém rozboru vína z příslušné laboratoře.

Rozhodnutí o zatřídění vína; v případě zemských vín doložení původu hroznů (výkupní lístek nebo

osvědčení o registraci vinice od ÚKZÚZ).- Žádáme o označení kartonu příjmovým číslem vzorku, dle online přihlášky.- Každý vzorek představuje 6 adjustovaných láhví.