Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

23. ročník výstavy vín v Šenkviciach

Pořadatel: Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach

Vážený vinár, vinárska spoločnosť- výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 23. ročníka
Výstavy vín Šenkvice 2024, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen
združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav
hroznových vín pre:

Národný salón vín Slovenskej republiky 2024

Štartovné za každú vzorku činí 15 € a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na
zbernom mieste. Súťažiaci so sídlom v Šenkviciach sú od poplatku oslobodení.

Kontakt: p. Fischer +421 905 624 534, p. Bočko 0905 446150, p. Ruman 0903 373 705, p. Fekete 0903
200 413
Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže na zbernom mieste vyplnený prihlášku (príloha štatútu
výstavy) a po 4 fľaše obsahu 0,75 l , alebo 6 fliaš obsahu 0,5 l a menšie balenie z každej súťažnej
vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo sídle spolku na Chorvátskej ulici č. 105 v Šenkviciach v dňoch
30. apríla a 2. mája 2024 v čase od 14.00 do 18.00 hodiny a 3. mája 2024 v čase od 10.00 do
18.00 hodiny. Upozornenie: 1. mája 2024 sa vzorky nezberajú. Vystavovateľ je povinný pred odovzdaním vzoriek predložiť vyplnenú prihlášku.