Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

30 vín Modrých Hor 2021

Pořadatel: Organizátorem soutěže je spolek VOC MODRÉ HORY z.s.

Uzávěrka přihlášek: 28. dubna 2021

Posláním soutěže je porovnání vín s původem v regionu obcí Modrých Hor. Soutěž je otevřena pro všechny výrobce vína působících v katastru těchto obcí: Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice, a to pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, mající původ v katastru těchto obcí, a která splňují podmínky statutu soutěže.
Vína budou ohodnocena certifikovanými degustátory 5. května 2021.
Vyhlášení výsledků hodnocení proběhne 15.5.2021 v rámci Festivalu vinařů VOC Modré Hory, jenž je součástí Krajem vína - Májové putování okolím Modrých Hor.

* Kontaktní email, na který budou zasílány kopie přihlášek - info@modrehory.cz

*Soutěžící vydá bezplatně 3ks lahví (obsah 0,75 l; 0,5 l); případně 6ks lahví (obsah 0,375 l; 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě.
Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.
Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč za přihlášený vzorek na číslo účtu:
43-7501230287/0100, variabilní číslo = IČ. Termín uhrazení je do 29. dubna 2021. Doklad bude vystaven v nejbližším možném termínu.
* Uzávěrka přihlášek: 28. dubna 2021

Soutěžící vydá bezplatně 3ks lahví (obsah 0,75 l; 0,5 l); případně 6ks lahví (obsah 0,375 l; 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě.
Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.
Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč za přihlášený vzorek na číslo účtu:
43-7501230287/0100, variabilní číslo = IČ. Termín uhrazení je do 29. dubna 2021. Doklad bude vystaven v nejbližším možném termínu.

* Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1,
Telefon: +420 519 325 313, +420 777 736 411,
email: info@ekocentrum-trkmanka.com
Datum: od 19. dubna do 30. dubna
Čas: pracovní dny od 8:00 – 15:00 hod.
Web: https://www.ekocentrum-trkmanka.com/