Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Benátecký hrozen 2024

Pořadatel: město Benátky nad Jizerou

Vážené vinařky a vinaři, zveme vás k účasti na 18. ročníku výstavní soutěže vín „Benátecký hrozen 2024“.
Organizátorem soutěže je město Benátky nad Jizerou, cílem soutěže je propagace vinařství.
Termín přihlášení v registračním systému Elwis je do středy 8. května 2024.
Odevzdání vzorků dle lokality je od 2. do 13. května 2024 (sběrná místa jsou uvedená ve Statutu).
Zasedání degustačních komisí: čtvrtek 16. 5. 2024 od 9:00 hodin, velká zasedací místnost MěÚ Benátky nad Jizerou.
Výstava soutěžních vín spojená s ochutnávkou: sobota 8. 6. 2024 od 18:00 hodin, nádvoří zámku v Benátkách nad Jizerou, výstava vín se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže - ochutnávka vín pro veřejnost.

Vybírají se 3 lahve od vzorku.

kontaktní osoba: Renata Krausová mob. 702 254 678
Odevzdání vzorků dle lokality je od 2. do 13. května 2024 (sběrná místa jsou uvedená ve Statutu).

Vybírají se 3 lahve od vzorku.

kontaktní osoba: Renata Krausová mob. 702 254 678