Úvodní strana » Biopotravina roku 2019

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Biopotravina roku 2019

19. ročník soutěže o nejlépe hodnocené biovíno z ČR


Pořadatel: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Sdružení vinařů mikulovské vinařské podoblasti, o.s., EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s., SVAZ VINAŘŮ ČR
Uzávěrka přihlášek: do 5. srpna 2019. Poslání a cíl: 1. Soutěžní porovnání a odborné zhodnocení „biovína“ z různých vinařských oblastí, obcí a tratí v České republice. 2. podpora produkce a prodeje co nejkvalitnějších „biovín“ s původem v České republice. 3. Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko - vinařského oboru. 4. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci „biovína“, obchodníky a spotřebiteli.
Podmínky účasti v soutěži

1. Účastnit se mohou všechna vína z České republiky, která splní podmínky statutu a jsou vyrobená z ekologicky pěstovaných hroznů.

2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.

3. Přihláška musí být odevzdána včetně dokladu Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zatřídění vína (u jakostních vín) nebo dokladu o původu suroviny Přihlášky se vyplňují on-line na www.elwis.cz

4. Dokladem o původu suroviny pro výrobu zemského vína z ČR se rozumí:

· kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou

· kopie ověření hroznů SZPI

· kopie dokladu o nákupu hroznů


Odběr vzorků probíhá v budově "Centrum Exelence", ul. Sobotní č. 1029, VALTICE (směr Úvaly/Schrattenberg, cca 200 m za hlavní budovou Střední vinařské školy.

Čas sběru pondělí 5.8.2019 8,00 – 11,30 hod. a 12,00 – 15,00 hod.
Čas sběru úterý 6.8.2019 8,00 – 11,30 hod. a 12,00 – 14,00 hod.

Kontaktní telefon: 519 352 072 (kancelář Národního vinařského centra).

Adresa pro zaslání zásilkovou službou:

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 691 42 Valtice

Karton se soutěžním vzorkem označte „Biovíno 2019“
1 vzorek = 6 plně adjustované lahve