Úvodní strana » Danube Wine Challenge 2019 / International Wine Competition

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Danube Wine Challenge 2019 / International Wine Competition

Pořadatel: Občianske združenie Podunajská vínna cesta a Danube Wine, s.r.o. | www.danubewine.sk
Uzávierka prihlášok je 24. mája 2019. Hlavným cieľom súťaže Danube Wine Challenge je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.
Súťaž je však otvorená pre vína z celého sveta. Poskytne tak príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí, ktoré sa od seba odlišujú pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlov.

Súťažiaci odovzdá do vlastníctva Organizátora 3 fľaše objemu 0,75 litra alebo 4 fľaše objemu 0,5 litra alebo menšieho a to osobným odovzdaním alebo vyplateným doručením na adresu:

Igor Štumpf, ul. Práce 6, 945 01 Komárno, kontakt: +421-903-984300

Termín na doručenie vzoriek je najneskôr do 24. mája 2019.
Súťažiaci za každú prihlásenú vzorku zaplatí čiastku 33 €. Organizátor nie je platcom DPH. Čiastku súťažiaci uhradí na účet organizátora SK18 1111 0000 0014 5687 8000, SWIFT CODE: UNCRSKBX., Správa pre prijímateľa: DWCH2019 & Identifikácia súťažiaceho (meno/ názov spoločnosti). Na požiadanie súťažiaceho Organizátor vystaví faktúru. Náklady spojené s platbou nesie súťažiaci, ktorý zodpovedá, že na účet organizátora bude pripísaná celá čiastka registračného poplatku.
Registračný poplatok musí byť uhradený do 3. júna 2019.