Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Danube Wine Challenge 2021 / International Wine Competition

Pořadatel: Podunajská vínna cesta | www.danubewine.sk

Začiatok registrácie: 19.7.2021. Uzávierka prihlášok: 1.10.2021. Vložné: 40 € bez DPH za každú vzorku

Termín a miesto konania: 20. – 24. októbra 2021 na Chateau Béla v Belej pri Štúrove, Slovenská republika.
Organizátor súťaže Danube Wine Challenge 2021 / International Wine Competition pozýva na účasť na tejto výnimočnej udalosti výrobcov, dovozcov a predajcov vína zo všetkých vinárskych destinácií.
Súťaž je členom prestížnej Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VINOFED. Súťaži udelila patronát Medzinárodná organizácia pre vinič a víno OIV.
Hlavným cieľom organizátorov je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.
Súťaž je však otvorená pre vína z celého sveta. Poskytne tak príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí, ktoré sa od seba odlišujú pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlov.
Okrem strieborných, zlatých a veľkých zlatých medailí môžu vína získať viacero mimoriadnych ocenení, napríklad: Prix VINOFED (najlepšie tiché suché víno v súťaži), Najlepšia Frankovka modrá (suché červené víno), Najlepšie Veltlínske zelené (suché biele víno) a ďalšie.
Špecifikom súťaže je zaradenie novo uznanej kategórie Macerované biele vína (Oranžové vína).
Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s predstavením ocenených vín a galadegustáciou pre vinársku verejnosť bude 10. novembra 2021 v Bratislave.

*** INFO PRO VINAŘE Z ČESKA: VZORKY JE MOŽNO DORUČIT 4.10.2021 od 8.00 do 11.30 a od 12:00 do 14:00 hod. DO NÁRODNÍHO VINAŘSKÉHO CENTRA - CENTRUM EXCELENCE, VALTICE. SOUTĚŽ PATŘÍ MEZI PODPOROVANÍ VF A VINAŘ SI MŮŽE UPLATNIT 50% PODPORY VF (NA ZÁKLADĚ DŘÍVE PODANÉ PŘIHLÁŠKY ***
Súťažiaci doručí Organizátorovi 6 fliaš objemu 0,75 litra alebo menšieho a to osobným odovzdaním alebo vyplateným doručením na adresu:
Igor Štumpf, ul. Slnečnicová 4 , 945 01 Komárno, kontakt: +421-903-984300
Všetky súťažné vzorky musia mať adjustáž, s akou sú uvádzané do obehu. Jednotlivé vzorky by mali pochádzať z ucelenej dávky s objemom aspoň 1000 litrov. Organizátor však môže umožniť účasť vzorkám, ktoré zodpovedajú menším dávkam v prípade, ak sa jedná o vína z malých pestovateľských plôch alebo o špecifické štýly vyrábané v malých objemoch alebo ak pochádzajú z plochy s veľmi nízkym výnosom.
Termín na doručenie vzoriek je najneskôr do 8. októbra 2021.
Kontakt: danubewine@danubewine.sk