Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Danube Wine Challenge 2023 / International Wine Competition

Pořadatel: Podunajská vínna cesta | www.danubewine.sk

Organizátor súťaže Danube Wine Challenge 2023 / International Wine Competition pozýva na účasť na tejto výnimočnej udalosti výrobcov, dovozcov a predajcov vína zo všetkých vinárskych destinácií.
Súťaž je členom prestížnej Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VINOFED. Súťaži udelila patronát Medzinárodná organizácia pre vinič a víno OIV.
Hlavným cieľom organizátorov je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.
Súťaž je však otvorená pre vína z celého sveta. Poskytne tak príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí, ktoré sa od seba odlišujú pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlov.
Okrem strieborných, zlatých a veľkých zlatých medailí môžu vína získať viacero mimoriadnych ocenení, napríklad: Prix VINOFED (najlepšie tiché suché víno v súťaži), Najlepšia Frankovka modrá (suché červené víno), Najlepšie Veltlínske zelené (suché biele víno) a ďalšie.
Špecifikom súťaže je zaradenie kategórie Macerované biele vína (Oranžové vína). V súlade s tradíciou v usporiadateľskej krajine, Organizátor zaradil novú súťažnú kategóriu Ovocné vína.

Termín a miesto súťažného hodnotenia: 1. – 3. júna 2023, Chateau Bela, Belá pri Štúrove, Slovenská republika.

Výsledky budú zverejnené na www.danubewine.sk, prostredníctvom sociálnych sietí a mediálnych partnerov 12. júna 2023

Danube Wine Day 2023 - Slávnostné odovzdávanie trofejí a verejná galadegustácia medailových vín bude 16.6.2023 v Bratislave.

Registrácia online. od 1.3.2023 do 19.5.2023.

Registračný poplatok bez DPH:
1 vzorka ….. 50 €
2 vzorky ….. 98 €
3 vzorky …. 144 €
4 vzorky …. 188 €
5 vzoriek …. 230 €
6 vzoriek …. 270 €
7 vzoriek …. 308 €
8 vzoriek …. 344 €
9 vzoriek …. 378 €
>10 vzoriek ….40 €/vzorku

Po prihlásení online vystaví Organizátor riadnu faktúru podľa počtu prihlásených vzoriek a zašle e-mailom Prihlasovateľovi/ Súťažiacemu.

Súťažiaci doručí Organizátorovi 6 fliaš objemu 0,75 litra alebo menšieho a to osobným odovzdaním alebo vyplateným doručením na adresu:
Igor Štumpf, ul. Slnečnicová 4 , 945 01 Komárno, , kontakt: +421-903-984300, info@danubewine.sk
Termín doručenia: najneskôr do 22.5.2023

--->>> Alternatívne zberné miesto pre účastníkov zo SR:
Víno Matyšák, Glejovka 10/A
902 01 Pezinok,
Tel.: 0905 167 212
(p. Miklovičová)
Termín doručenia: zber vzoriek začína 9.5. a končí 22.5.2023.

*** INFO PRO VINAŘE Z ČESKA: VZORKY JE MOŽNO DORUČIT 19.5.2023 od 8.00 do 11.30 a od 12:00 do 14:00 hod. DO NÁRODNÍHO VINAŘSKÉHO CENTRA - CENTRUM EXCELENCE, VALTICE. SOUTĚŽ PATŘÍ MEZI PODPOROVANÍ VF A VINAŘ SI MŮŽE UPLATNIT 50% PODPORY VF (NA ZÁKLADĚ DŘÍVE PODANÉ PŘIHLÁŠKY ***

Všetky súťažné vzorky musia mať adjustáž, s akou sú uvádzané do obehu. Jednotlivé vzorky by mali pochádzať z ucelenej dávky s objemom aspoň 1000 litrov. Organizátor však môže umožniť účasť vzorkám, ktoré zodpovedajú menším dávkam v prípade, ak sa jedná o vína z malých pestovateľských plôch alebo o špecifické štýly vyrábané v malých objemoch alebo ak pochádzajú z plochy s veľmi nízkym výnosom.

Ďalšie informácie: danubewine@danubewine.sk