Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

FESTIVAL NOVOŠĽACHTENCOV 21. storočia

Pořadatel: SPOLOK VINOHRADNÍKOV A VINÁROV V ŠENKVICIACH

PRIHLASOVANIE VÍN - do 3. 5. 2024

Festivalu sa môžu zúčastniť domáce i zahraničné vína, pochádzajúce zo šľachtiteľského
procesu – novošľachtence – ktoré vstúpili do pestovania od roku 2000 /príklady odrôd
nespľňajúce uvedené viď. Príloha 1/. Je možné prihlásiť aj vzorky perspektívnych
novošľachtencov, ktoré nie sú ešte registrované.
Vína budú súťažiť v 2 kategóriách:

1. Vína odrôd pochádzajúcich z rezistentného šľachtenia /PIWI/, alebo ich cuvée, bez
rozdielu farebnosti a obsahu zvyškového cukru

2. Vína z krížencov európskych odrôd viniča hroznorodého, alebo ich cuvée, bez rozdielu
farebnosti a obsahu zvyškového cukru

V prípade, ak v každej kategórii sa prihlási viac než 15 vín inej farebnosti ako biele /ružové
a červené/, budú hodnotené samostatne a najlepšie z nich aj samostatne ocenené.

PRIHLASOVACÍ POPLATOK

Prihlasovací poplatok za každú súťažnú vzorku je 15 eur. Poplatok je možné zaplatiť
v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek na odberných miestach, alebo bankovým prevodom na
účet organizátora IBAN: SK 86 0200 0000 0014 81535659. Od poplatku sú oslobodení
prednášajúci. Vystavovateľ má nárok na degustačný pohár a katalóg výstavy vín.
DORUČENIE VZORIEK

Jedna vzorka predstavuje 6 fliaš vína objemu 0,75 l, alebo 8 fliaš objemu 0,5, 0,375 a 0,2 l. Zberné miesto pre SR : Vinotéka spolku, Chorvátska 105, Šenkvice v termíne 30. 4. až 2. 5.
2024 od 14,00 do 18,00 a 3. 5. 2024 v čase od 10,00 do 18,00. Kontakt: Tibor Ruman, tel.
0903373705, tiborruman@centrum.sk

Zberné miesto pre ČR : BS vinařské potřeby, s.r.o., Žižkovská 1230, Veľké Bílovice v dňoch 30.
4. až 3. 5. 2024 v čase otváracích hodín predajne /7,30 až 17,00/. Kontakt: 00420519347522,
info@vinarskepotreby.cz

Každá vzorka musí byť označená štandardnými údajmi v zmysle príslušného zákona.