Úvodní strana » Festwine 2019

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Festwine 2019

15. ročník Mezinárodní soutěže vín


Pořadatel: Vinná Galerie s.r.o.
Přihlášení do soutěže je možné nejpozději do pátku, 3.5.2019. Účastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína s vyjímkou vín stolních a dovozci vína s vyjímkou vín stolních nebo vínům s původem mimo Evropské společenství, odpovídající kvalitou stolním vínům, kteří splní podmínky statutu. Více na www.festwine.cz
Účastník mezinárodní soutěže doručí na své náklady od každého vzorku 6 láhví 0,75 l (pro výběr z bobulí či z cibéb, ledové a slámové víno mohou být láhve o minimálním objemu 6x 0,375 l nebo 8x 0,2 l), v plné prodejní adjustaci. Tedy s originální etiketou. Případné proclení zajistí vystavovatel na vlastní náklady. Na neproclené vzorky nebude brát organizátor zřetel.

Vzorky včetně příloh (článek III. bod 6.) je nutno doručit na sběrná místa v rozmezí 29.4.- 6. 5. 2019. Upozorňujeme, že 1.5. je z důvodu státního svátku zavřeno.

Sběrná místa jsou Vinná galerie, Lužánecká 16, Brno, po-pá v čase 10.00-21.00, v so od 14 (Martina Vicanová: 605702618) nebo Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, po-pá v čase 7.00 - 15.30 (Zuzana Pecháčková: 774364010).

Účastnický poplatek činí 400 Kč za 1 vzorek. Změněno od minulých let pouze o inflaci. Pořadatelům nejde o výdělek z akce, ale o její úroveň.

Účastnický poplatek bude při předávání vzorků v Brně do Vinné galerie, Lužánecká 16. hrazen v hotovosti. Při předání vzorků v Ekocentru Trkmanka bude předán dodací list a následně bude zaslána faktura za poplatek. Organizátoři při převzetí vzorků zkontrolují správnost údajů na přihlášce dle podmínek uvedených ve statutu a přidělí každému vzorku evidenční číslo.

Nesprávné údaje vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného uvedení nepravdivého údaje budou veškeré vzorky daného účastníka bez náhrady ze soutěže vyloučeny