Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Galerie rulandských vín České republiky 2024

Pořadatel: Cech kyjovských vinařů z.s. ve spolupráci s městem Kyjov

Uzávěrka přihlášek: 19. 7. 2024. Soutěž je otevřena pro tichá vína odrůdy Rulandské bílé, Rulandské šedé a Rulandské modré a Chardonnay.
Soutěž je vyhlášena pro vína zemská, jakostní a jakostní s přívlastkem. Účastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína, kteří splnili podmínky statutu. Sběrná místa jsou uvedena ve statutu.
Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.
Tato přehlídka je organizována Cechem kyjovských vinařů ve spolupráci s městem Kyjov, pod záštitou starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla a s podporou Vinařského fondu ČR.
Veřejná výstava se koná v sobotu 3. 8. 2024 od 14 hodin do 22 hodin ve sportovní hale Klvaňova gymnázia Kyjov, vchod z ulice Komenského, vpravo od hlavního vchodu.

Slavností vyhlášení výsledků a předání cen bude v sobotu ve 14 hodin při zahájení výstavy.
Soutěžící poskytne 3 láhve o objemu 0,75 l (v případě menšího objemu 4 láhve)
do vlastnictví organizátora pro potřeby senzorického posouzení.

Přihlašovatel odevzdá vytištěnou přihlášku podepsanou přihlašovatelem současně s předání vzorků nejpozději do 19. 7. 2024. Cena za jeden soutěžní vzorek je 150.- Kč nebo 6 Euro. Toto je stanovená cena při dodání 1 – 3 vzorků. Každý další vzorek dodán do soutěžní přehlídky je bez poplatku, zdarma.

Vzorky lze přihlásit výhradně elektronicky přes aplikaci na www.elwis.cz.

Přihlašovací poplatek lze poslat na účet 1388866349/0800; pro zahraniční dodavatele IBAN: CZ 46 0800 0000 0013 8886 6349, kod banky (BIC): GIBACZPX a při odevzdání vzorků výpisem z účtu potvrdit zaplacení. Cech kyjovských vinařů z.s. není plátcem DPH.

Sběrná místa:
o kancelář ČZS, Luční ulice, Kyjov dne 16. 7. a 19. 7. od 8-12/13-17 hodin
o Kyjovská vinotéka, Svatoborská 26, Kyjov ve dnech od 15. 7. do 19. 7. od 9-12
od 13-17 hodin
o Víno Blatel, a. s. Blatnice pod Svat. Antonínkem ve dnech od 15. 7. do 19. 7.
od 10 – 15 hodin
o František a Hana Mádlovi, Velké Bílovice v dnech od 15. 7. do 19. 7.
od 8 – 15 hodin
o Ing. Jarec František, Havlíčkova 11/12 Lanžhot, tel: 602779256; ve dnech
od 15. 7. do 19. 7.
o Raštica Jiří, Buchlovice 774, tel: 737285111 v dnech od 15. 7. do 19. 7.
o Luboš Oulehla, Nové Bránice 39, Dolní Kounice, tel.: 603 834 166; ve dnech
od 15. 7. do 19. 7.
o Loucký klášter, Znojmo, ve dnech od 15. 7. do 19. 7. od 9 – 17 hodin
o Vinařství Masaryk, Sasinkova2333, 90901 Skalica, po dohodě
o Vinařství Dubovský a Grančič, Zuby 293, 90021 Svatý Jur, po dohodě