Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

GRAND PRIX VINEX 2022

Mezinárodní soutěž vín / International wine competition

Pořadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. | www.grand-prix-vinex.cz

Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2022. Termín doručení vzorků: 21. a 22. 4. 2022. Počet lahví od vzorku: 4.


GRAND PRIX VINEX je tradiční prestižní mezinárodní soutěž vín. Cílem 29. ročníku je na vysoké profesionální úrovni ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína přítomná na trhu středoevropského regionu. Pro vítěze hlavních ocenění jsou připraveny prestižní ceny. Soutěž je organizována Národním vinařským centrem, o.p.s. ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů České republiky. Do soutěže je možné přihlašovat všechna vína včetně ročníku 2021. Odborné hodnocení vín proběhne ve Valticích 3. a 4. 5. 2022.


Soutěžní kategorie
A1 – Bílá vína suchá (0-4 g/l)
A2 – Bílá vína polosuchá (4,1-12 g/l)
A3 – Bílá vína polosladká (12,1-45 g/l)
B1 – Růžová vína (vč. klaretů) suchá (0-4 g/l)
B2 – Růžová vína (vč. klaretů) ostatní (4,1-45 g/l)
C1 – Červená vína suchá (0-4 g/l)
C2 – Červená vína ostatní (4,1-45 g/l)
D – Vína přírodně sladká (bílá, růžová a červená) (>45 g/l)
E1 – Perlivá vína (s přetlakem 1-2,5 bar, včetně typu Frizzante)
E2 – Šumivá vína (sekty) (s přetlakem min. 3 bar)
F – Vína likérová (fortifikovaná)

Další informace budou zveřejněny později.
Termín pro osobní doručení vzorků: 21.-22. 4. 2022 v čase 9:00-15:00 hod.
Místo: Valtice, Centrum Excelence, Sobotní 1029 [ mapa ]

Kontakt na organizátora a adresa pro doručení vzorků poštou nebo kurýrem (nejpozději 22. 4. 2022):
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 691 42 VALTICE, Czech Republic
Tel.: (+420) 519 352 072
Mobil: (+420) 602 769 743 (Ing. Šárka Nádvorníková)

Jeden vzorek představuje:
• 4 plně adjustované láhve (0,75; 0,5; 0,375 nebo 0,2 l)
Všechny vzorky vín musí být plně adjustované tak, jak jsou uváděny do prodeje a musejí splňovat standardní legislativní podmínky zemí původu.

Spolu se vzorky vín doručí přihlašovatel:
• Přihlášku vytištěnou z přihlašovacího internetového systému a podepsanou kompetentní osobou za přihlašovatele
• Kopii chemického rozboru vína (pokud nebyla nahrána do přihláškového systému při registraci)
• V případě jakostních vín kopii zatřídění na SZPI (pokud nebylo vyplněno evidenční číslo jakosti v přihlášce). V případě zemských vín doklad o původu hroznů.

Přihlašovací poplatek:
800 Kč včetně DPH dle zákonných předpisů ČR za každý vzorek
Přihlašovací poplatek bude zaplacen buď v hotovosti při předání vzorků nebo bankovním převodem na základě faktury, kterou zašle organizátor e-mailem dle podané přihlášky.


*** KAŽDÝ KARTON OZNAČTE, PROSÍM, AUTOMATICKY VYGENEROVANÝM ŠTÍTKEM S IDENTIFIKACÍ VZORKU, VIZ ODKAZ V PŘIHLÁŠCE. ***