Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

GRAND PRIX VINEX 2023

Mezinárodní soutěž vín / International Wine Competition

Pořadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. | www.grand-prix-vinex.cz

Uzávěrka přihlášek: 12. 4. 2023. Termín doručení vzorků: 21. a 22. 4. 2023. Počet lahví od vzorku: 3.


GRAND PRIX VINEX je tradiční prestižní mezinárodní soutěž vín. Cílem jubilejního 30. ročníku je na vysoké profesionální úrovni ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína přítomná na trhu středoevropského regionu. Pro vítěze hlavních ocenění jsou připraveny prestižní ceny. Soutěž je organizována Národním vinařským centrem, o.p.s. ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů České republiky. Do soutěže je možné přihlašovat všechna vína včetně ročníku 2022. Odborné hodnocení vín proběhne ve Valticích 26. a 27. 4. 2023.

Co Vám přinese ocenění v soutěži GRAND PRIX VINEX?
• Srovnání s víny přítomnými na středoevropském trhu.
• Zvýšení prestiže a ceny Vašeho vína u obchodníků s vínem a vinařské veřejnosti.
• Možnost označit láhve příslušným oceněním a možnost reprodukce medaile či ocenění ve Vašich propagačních materiálech.
• Uvedení v interaktivní sekci na webu soutěže (pouze vína s hodnocením min. 80 bodů)
• Uvedení v katalogu soutěže (pouze vína s hodnocením min. 80 bodů, event. vyšším bodovým limitem).
• Medializace ocenění u mediálních partnerů a v PR aktivitách souvisejících se soutěží.
• Prezentace vybraných vín na slavnostním vyhlášení hlavních výsledků soutěže v Brně dne 25. 5. 2023.
• Vybraná tuzemská vína budou zařazena do doplňkové kolekce Salonu vín ČR 2023
• Výherci hlavních cen obdrží skleněné poháry dle návrhu Jiřího Mately, žáka světově uznávaného umělce Bořka Šípka.
• Výrobce vína s titulem "Champion" získá vysokotlaký čistič od partnera soutěže, firmy KÄRCHER.
Více o soutěži v přiložených souborech (statut a pozvánka) a na webu soutěže: www.grand-prix-vinex.cz.

Soutěžní kategorie
A1 – Bílá vína suchá (0–4 g/l)
A2 – Bílá vína polosuchá (4,1–12 g/l)
A3 – Bílá vína polosladká (12,1–45 g/l)
B1 – Růžová vína (vč. klaretů) suchá (0–4 g/l)
B2 – Růžová vína (vč. klaretů) ostatní (4,1–45 g/l)
C1 – Červená vína suchá (0–4 g/l)
C2 – Červená vína ostatní (4,1–45 g/l)
D – Vína přírodně sladká (bílá, růžová a červená) (>45 g/l)
E1 – Perlivá vína (s přetlakem 1–2,5 bar, včetně typu Frizzante)
E2 – Šumivá vína (sekty) (s přetlakem min. 3 bar)
F – Vína likérová (fortifikovaná)
Termín pro osobní doručení vzorků: 18.-19. 4. 2023 v čase 9:00-15:00 hod.
Místo: Valtice, Centrum Excelence, Sobotní 1029 [ mapa ]

Kontakt na organizátora a adresa pro doručení vzorků poštou nebo kurýrem (nejpozději 19. 4. 2023):
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 691 42 VALTICE, Czech Republic
Tel.: (+420) 519 352 072
Mobil: (+420) 602 769 743 (Ing. Šárka Nádvorníková)

Jeden vzorek představuje:
• 3 plně adjustované láhve (0,75; 0,5; 0,375 nebo 0,2 l)
Všechny vzorky vín musí být plně adjustované tak, jak jsou uváděny do prodeje a musejí splňovat standardní legislativní podmínky zemí původu.

Spolu se vzorky vín doručí přihlašovatel:
• Přihlášku vytištěnou z přihlašovacího internetového systému a podepsanou kompetentní osobou za přihlašovatele
• Kopii chemického rozboru vína (pokud nebyla nahrána do přihláškového systému při registraci)
• V případě jakostních vín kopii zatřídění na SZPI (pokud nebylo vyplněno evidenční číslo jakosti v přihlášce). V případě zemských vín doklad o původu hroznů.

Přihlašovací poplatek:
900 Kč včetně DPH dle zákonných předpisů ČR za každý vzorek
Přihlašovací poplatek bude zaplacen buď v hotovosti při předání vzorků nebo bankovním převodem na základě faktury, kterou zašle organizátor e-mailem dle podané přihlášky.


Svozová místa pro přihlašovatele ze Slovenska: (BUDE UPŘESNĚNO A POTVRZENO!!!)
Svoz vzorků na Slovensku je zajištěn v Modre. Více viz níže.
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra
kontakt: Jarmila Dudová (dočasne presťahovaná kancelária MVC), tel. 0905 777 089, 0915 142 777, dudova@moska.sk, mvc@mvc.sk
termín: 17. 4. 2023 v čase 8:00-16:00 hod.

Platební údaje: Platba přihlašovacího poplatku až na základě vystavené a dodané faktury organizátorem soutěže - Národním vinařským centrem. Výše poplatku je 39 € / vzorek včetně DPH. Přihlašovatelé – plátci daně z přidané hodnoty ve své zemi – mají nárok na zaplacení poplatku osvobozeného od DPH v České republice. Podmínkou je vyplnění platného registračního čísla plátce DPH (VAT) v Evropské unii v on-line přihlášce.*** KAŽDÝ KARTON OZNAČTE, PROSÍM, AUTOMATICKY VYGENEROVANÝM ŠTÍTKEM S IDENTIFIKACÍ VZORKU, VIZ ODKAZ V PŘIHLÁŠCE. ***