Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Hodnocení rodičovských vín SViŠ 2022

Pro studenty Střední vinařské školy Valtice

Pořadatel: SViŠ ve spolupráci s NVC

Již tradičně jako každý rok pořádají studenti 3. ročníků Střední vinařské školy Košt rodičovských vín, při příležitosti konání plesu SViŠ.
Do této soutěže mohou vína přihlásit sami výrobci po přihlášení (registraci) na www.elwis.cz nebo po domluvě a předání vzorků přes pověřené studenty SViŠ. Důležité informace k popisu vína: odrůda, ročník, zatřídění a obsah zbytkového cukru (přibližný – suché, polo…).
Vzorek 2 láhve.
Vzorky lze přihlašovat od 5.1.2021 – 31.1.2022. Hodnotící komise se budou skládat jak z odborných degustátorů a vinařů, tak i studentů, kteří jsou aktivní ve vinařské sféře. Hodnocení vín se uskuteční 16.2.2022 a bude probíhat standardně bodovacím systémem Elwis ve spolupráci s Národním vinařským centrem.

Přihlášené vzorky vín byly původně určeny k ochutnávce v rámci pořádaného plesu dne 25.2.2022, který se bohužel vzhledem k vládním nařízením konat nebude. O ochutnávku a vyhlášení výsledků však zájemci ochuzeni nebudou. Vína budou pro veřejnost vystavena k ochutnání při tradičním konání Dne školy SViŠ Valtice 11.6.2022.
Děkujeme všem vinařům za poskytnuté vzorky vína a slibujeme, že budou pečlivě ohodnocena.
Sběrné místo: Střední vinařská škola Valtice, p.o., Sobotní 116, 692 42
Kontaktní údaje:
Ing. Lubomír Varga
Tel: 723 880 502