Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Hodnocení Svatomartinského vína - 2. kolo hodnocení 1.11.2022

Pořadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s.

Uzávěrka přihlášek a doručení vzorků k hodnocení - dne 31.10.2022 do 10.30 hod. Zapečetěné vzorky vinařem (2 x 0,75l) je nutno doručit na "Centrum Excelence" Národní vinařské centrum, Valtice, Sobotní 1029.

Zaplacení poplatku 600 Kč včetně DPH / vzorek za přijaté vzorky v hotovosti.

Zároveň se vzorky doručí vinař:
- originál přihlášky (vytištěné ze systému a podepsané)
- podepsanou licenční smlouvu 2x
- vyplněný a podepsaný formulář pro objednávku záklopek, šroubových uzávěrů.
- Analytický rozbor vína: 1x
- Kopie dokladu o původu hroznů: 1x (výkupní lístek nebo výpis z registru UKZUZ o vlastnictví vinice.

(více v Informacích pro vinaře - zde)
Doručení vzorků k hodnocení - dne 31.10.2022 do 10.30 hod. Zapečetěné vzorky vinařem (2 x 0,75l) je nutno doručit na na "Centrum Excelence" Národní vinařské centrum, Valtice, Sobotní 1029 [odkaz na mapy.cz].
Zaplacení poplatku 600 Kč včetně DPH / vzorek) za přijaté vzorky v hotovosti.

Zároveň se vzorky doručí vinař:
- originál přihlášky (vytištěné ze systému a podepsané)
- podepsanou licenční smlouvu 2x
- vyplněný a podepsaný formulář pro objednávku záklopek, šroubových uzávěrů.
- Analytický rozbor vína: 1x
- Kopie dokladu o původu hroznů: 1x (výkupní lístek nebo výpis z registru UKZUZ o vlastnictví vinice.