Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Hodnocení vín pro EXPORTNÍ DATABÁZI 2024

pro všechny zájemce o účast na exportních aktivitách NVC

Pořadatel: Národní vinařské centrum

Termín přihlášek do 15. 7. 2024. Doručení vzorků do NVC nejpozději 19. 7. 2024 do 12.00 hodin.

Vyberte a doručte kolekci tří vín odpovídajících tomu, (od každého vzorku 1 lahev pokud je pod šroubovým uzávěrem, 2 lahve pokud je pod korkovým uzávěrem), co chcete prezentovat v příštím roce na exportních trzích - odrůdy, styl, cenové hladiny. Do políčka cena udejte prosím cenu na eshopu vinařství s DPH, ať máme srovnatelné ceny!!!
Tato vína pak NEMUSÍTE prezentovat na konkrétních exportních akcích.
Vybírejte pečlivě, kolekce by měla reprezentovat vaše vinařství a to čím se chcete reprezentovat ve světě.
Cílem hodnocení je ohodnotit kolekci každého vinařství nejen bodově ale i slovně. Tato hodnocení spolu se specifikovaným zájmem o konkrétní trhy a objemem vína využijeme pro lepší selekci správného typu vinařství pro daný trh.

Momentálně připravujeme oslovení vinařů pro prezentaci v Polsku, Singapuru, Koreji. Blíží se Prowein a neustále se objevují další poptávky i třeba z Ministerstva zahraničí.

Nedílnou součástí přihlášky je:
(PLATÍ I PRO VINAŘE, KTEŘÍ JIŽ JSOU V DATABÁZI PRO ROK 2023/2024)
1. Vyplnění formuláře pro EXPORT
2. Čestné prohlášení v příloze - vyplňte (naskenujte) a pošlete na export@vinarskecentrum.cz
Termín přihlášek do 15. 7. 2024, vzorky můžete doručit do NVC do 19. 7. 2024
Všechny kartony prosím OZNAČTE viditelně slovem EXPORT.

Součástí přihlášky je úhrada vstupního poplatku 1 500 Kč bez DPH. Fakturu vystavíme a zašleme po přihlášení.

Poplatek poslouží na odměnu hodnotitelům a tvorbu databáze a její spravování na následujících cca 12 měsíců.

Hodnocení bude probíhat po kolekcích a hodnotitelé jsou vybírání s přesahem na obchod a se znalostí zahraničních trhů.