Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

INTERNÍ HODNOCENÍ Unie enologů

Pořadatel: UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Posláním soutěže je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými víny Evropy a celého světa (okolních zemí). Cílem soutěže je vytvořit systém hodnocení suchých vín, postavený na důsledném rozboru a vyhodnocení organoleptických a analytických parametrů, kondičního stavu vína, potenciálu
vývoje zrání a oenogastronomické kombinovatelnosti. Soutěž je určena pro vína z ČR – bílá i červená musí mít obsah zbytkového cukru (glukóza + fruktozá) max.4 g/l. Minimální obsah alkoholu ve víně je 12,0 %, bez zaokrouhlování.

Bílá vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu roku následujícího po sklizni. Červená vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu po dvou letech následujících po sklizni.
Termín a místo hodnocení
UE bude hodnotit vína na určených zasedáních ve dvou pevně stanovených ročních termínech (třetí, náhradní termín bude využit v případě, že množství přihlášených vzorků nebude možno ohodnotit v souladu se statutem soutěže v pevně stanovených dvou ročních termínech). První termín bude vždy první úterý v měsíci dubnu, druhý termín bude vždy první v úterý v měsíci září.

Množství vzorku a poplatek
Minimální množství přihlášeného vína je 600 lahví (o obsahu 750 ml) ve chvíli přihlášení do hodnocení soutěže, vzorek reprezentuje 6 ks lahví.
Poplatek za přihlášení vína k hodnocení je 1.000,- Kč s DPH za vzorek.
Poplatek je nutno uhradit po přihlášení vína na základě zaslané faktury, a to před termínem hodnocením vína. Vína s neuhrazeným přihlašovacím poplatkem budu vyřazena z hodnocení

Odběr vzorků
Odběr vzorku probíhá ve stanovených termínech vždy nejméně 14 dnů před příslušným termínem hodnocení v BS Vinařské potřeby, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, popř. ve stejném termínu v místě hodnocení, kterým je Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o. dle telefonické domluvy na tel.: 731 546 542.
Vzorky se odebírají po 6 kusech od šarže
Součásti předaných vzorků je i analytický rozbor