Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Lednické vinné trhy 2021

Pořadatel: Vinařský spolek LVA

Uzávěrka přihlášek: 19.5.2021
Poplatek: 200,- Kč/vzorek
Sběr vzorků: 17.5. až 19.5.2021
Další informace naleznete zde: www.lednickevinnetrhy.cz

Lednické vinné trhy jsou soutěžní přehlídka vín s mezinárodní účastí, organizovaná spolkem LVA, ve spolupráci s Národním vinařským centrem a konaná v souladu s národními standardy certifikovaných soutěží vín v ČR.

Posláním soutěže je porovnání a odborné zhodnocení vín z trojmezí Moravy, Slovenska a Rakouska, zprostředkování kontaktů mezi producenty a spotřebiteli vína a propagace kvalitních vín směrem k náročnému spotřebiteli.
Soutěž je otevřena pro všechny výrobce vína z hroznů révy vinné, majících původ v příslušné zemi výrobce. Výjimku tvoří šumivá vína, která mohou mít původ v EU.
Vzorky, poplatky, sběrná místa

- Účastník soutěže poskytne od každého přihlášeného vzorku 2 láhve do vlastnictví pořadatele pro potřeby senzorického hodnocení a následnou prezentaci soutěžních vín.

- Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč za každý přihlášený vzorek při předání vzorků vín (pouze při předání v Lednici) nebo na účet pořadatele: 5364799389/0800

- Sběrná místa budou k dispozici ve dnech 17.5. – 19.5. 2021

Lednice, Nejdecká 714 – VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO – expedice 7 – 16 h
Znojmo, Loucký klášter, Prodejna vín ZNOVÍN 9 – 18 h
Žabčice, ŠZP Žabčice, Zemědělská 124, 664 63 – vrátnice 7 – 18 h
Kyjov, Igristoje trading, Nádražní 471, 697 01 8 – 16 h,
Poysdorf, Weinmarkt Posdorf, Brünner Str. 28, 2170 Poysdorf, Rakousko 9 – 18 h
Pezinok, Víno Matyšák, Glejovka 4382/10A, 902 01 Slovensko 7 – 16 h