Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Modrohorská pecka /30 vín Modrých Hor/ 2023

Pořadatel: Organizátorem soutěže je spolek VOC MODRÉ HORY z.s.

Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2023

Posláním soutěže je porovnání vín s původem v regionu obcí Modrých Hor. Soutěž je otevřena pro všechny výrobce vína působících v katastru těchto obcí: Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice.
Vína budou ohodnocena certifikovanými degustátory 24. dubna 2023.


Soutěžící vydá stabilní, nalahvovaná vína a to 3ks lahví (obsah 0,75 l; 0,5 l); případně 6ks lahví (obsah 0,375 l; 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě.

Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 300,- Kč za přihlášený vzorek na číslo účtu:
43-7501230287/0100, variabilní číslo = IČ. Termín uhrazení je do 20. dubna 2023. Doklad bude vystaven v nejbližším možném termínu a zaslán přihlašovateli e-mailem.

Počet přihlášených vzorků vín od jednotlivého výrobce vín je limitován min. na 1 vzorek vína
až max. na 12 vzorků vín, rovněž je limitován celkový počet přihlášených vín do soutěže
a to maximálně 300 vzorků vín celkem.

* Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, v pracovní dny od 7:00 – 15:00 hod.

web: www.ekocentrum-trkmanka.com, email: info@ekocentrum-trkmanka.com
Telefon: +420 519 325 313, +420 777 736 411
Termíny sběru vzorků vín: od 11.dubna do 20.dubna 2023