Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast MIKULOVSKÁ 2022

Pořadatel: Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti, z. s. pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 29. 7. 2022. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti Mikulovské, která splňují podmínky statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2023.
Odběr vzorků probíhá ve dnech 2. srpna (8 - 15 hod.) a 3. srpna 2022 (8 - 12 hod.) v budově "Centrum Excelence", ul. Sobotní č. 1029, VALTICE (směr Úvaly/Schrattenberg, cca 200 m za hlavní budovou Střední vinařské školy).

[odkaz na mapy.cz]

Kontaktní telefon: 519 352 072 (Kancelář Národního vinařského centra).

Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 300 Kč za přihlášený vzorek. Soutěžní poplatek je splatný hotově při předání vzorků.

Součástí přihlášky je kopie základního analytického rozboru a dokladu o původu vína:

• kopie registrace vinice (u vlastních hroznů), nebo

• kopie výkupního lísku, nebo

• u jakostních vín (vč. vín s přívlastkem) kopie rozhodnutí o zatřídění vína na SZPI (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v on-line přihlášce)