Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast MIKULOVSKÁ 2024

Pořadatel: Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti, z. s. pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 30. 7. 2024. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti Mikulovské, která splňují podmínky statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2025.

Hodnocení vín proběhne dne 14. a 15. 8. 2024 v přednáškovém sále budovy Centrum Excelence ve Valticích.
Odběr vzorků probíhá ve dnech 31. 7. (8 – 15 hod.) a 1. 8. 2024 (8 – 12 hod.) ve sběrném místě: Národní vinařské centrum, Sobotní 1029, Valtice (budova Centrum Excelence). (směr Úvaly/Schrattenberg, cca 200 m za hlavní budovou Střední vinařské školy).

[odkaz na mapy.cz]

Kontaktní telefon: 519 352 072 (kancelář Národního vinařského centra).

Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 300 Kč za přihlášený vzorek. Faktura za přihlášené vzorky vám bude zaslána poštou/mailem pořadatelem soutěže.

Součástí přihlášky je kopie základního analytického rozboru a dokladu o původu vína:

• kopie registrace vinice (u vlastních hroznů), nebo

• kopie výkupního lísku, nebo

• u jakostních vín (vč. vín s přívlastkem) kopie rozhodnutí o zatřídění vína na SZPI (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v on-line přihlášce)