Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast SLOVÁCKÁ 2020

Pořadatel: Soutěž je organizována Sdružením slováckých vinařů, z.s. pod garancí Svazu vinařů České republiky a za podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 24. července 2020. Odběr vzorků probíhá v pracovních dnech od 22.7. – 27.7. 2020 na sběrných místech uvedených ve statutu soutěže. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti slovácké, která splňují podmínky statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2021.
Vytištěná a podepsaná přihláška musí být podána spolu se vzorky vín nejpozději do 27.7.2020.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 22.-27.7.2020 v těchto sběrných místech:

Rodinné vinařství Košut, Hlavní 89, Moravská Nová Ves, kontaktní tel. 728 676 326, v čase PO – PÁ od 8:00 – do 16:00
Víno Blatel a.s., Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, kontaktní tel. 775 707 258, v čase PO – PÁ od 8: 00 - do 16:00
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508 Bzenec, Lenka Kozubová, kontaktní
tel. 777 454 900, 518 384 123, v čase od 8:00 - do 16:00
Horáková farma a.s., Čejč 1, kontaktní tel. 530 335 589, v čase od 8:00 – do 16:00

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 240 Kč za přihlášený vzorek (cena včetně DPH). Soutěžní poplatek bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet organizátora, č.ú: 2288980309/0800.

Počet lahví/vzorek:
4 lahve v případě nekonání veřejné degustační výstavy
6 láhví v případě konání veřejné degustační výstavy
!!!Konečné rozhodnutí bude vydáno do 10.7.2020!!!