Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast SLOVÁCKÁ 2022

Pořadatel: Soutěž je organizována Sdružením slováckých vinařů, z.s. pod garancí Svazu vinařů České republiky a za podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 1. srpna 2022. Odběr vzorků probíhá v pracovních dnech od 28.7.- 1.8.2022 na sběrných místech uvedených ve statutu soutěže. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti slovácké, která splňují podmínky statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2023.
Odběr vzorků probíhá ve dnech 28.7.- 1.8.2022 v těchto sběrných místech:
- Rodinné vinařství Košut, Hlavní 89, Moravská Nová Ves, kontaktní tel. 728 676 326, v čase PO- PÁ od
8:00 – do 16:00
- Víno Blatel a.s., Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, kontaktní tel. 775 707 258,
v čase PO – PÁ od 8: 00 - do 16:00
- Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508 Bzenec, Lenka Kozubová, kontaktní
tel. 777 454 900, 518 384 123, v čase od 8:00 - do 16:00
- Horáková farma a.s., Čejč 1, kontaktní tel. 530 335 589, v čase od 8:00 – do 16:00

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 300 Kč za přihlášený vzorek (cena včetně DPH).
Soutěžní poplatek bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet organizátora, č.ú: 2288980309/0800. Variabilním symbolem je IČ přihlašovatele. Pokud nebude soutěžní poplatek uhrazen v termínu do 1. 8. 2022, nebudou přihlášená vína zařazena do hodnocení.

Počet lahví/vzorek: 6 láhví