Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast SLOVÁCKÁ 2024

Pořadatel: Soutěž je organizována Sdružením slováckých vinařů, z.s. pod garancí Svazu vinařů České republiky a za podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 24. července 2024. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti Slovácké, která splňují podmínky statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2025.

Hodnocení vín proběhne dnech 7.- 8. 8. 2024 v degustačním sále Národního vinařského centra ve Valticích, centrum Excelence.
Odběr vzorků probíhá ve dnech 19.- 24.7.2024 v těchto sběrných místech:

 Rodinné vinařství Košut, Hlavní 89, Moravská Nová Ves, kontaktní tel. 728 676 326, v
čase PO- PÁ od 8:00 – do 16:00

 Víno Blatel a.s., Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, kontaktní tel. 775 707 258,
v čase PO – PÁ od 8: 00 - do 16:00

 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508 Bzenec, Adriana Madajová, kontaktní
tel. 777 454 900, 518 384 123, v čase od 8:00 - do 16:00

 Horáková farma a.s., Čejč 1, kontaktní tel. 530 335 589, v čase od 8:00 – do 16:00

Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Pořadatel si vyhrazuje zakoupit pro potřeby prezentace dalších 12 lahví u vítěze kategorie a 24 lahví u šampiona za cenu 150,- Kč bez DPH. Pořadatel má právo odkoupit od vystavovatele do množství 30 ks lahví pro účel výstavy za cenu 100,- Kč bez DPH za jednu láhev oceněnou jakoukoli medailí.
Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 300 Kč vč. DPH za přihlášený vzorek.

Soutěžní poplatek bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet organizátora, č.ú: 2288980309/0800. Variabilním symbolem je IČ přihlašovatele. Pokud nebude soutěžní poplatek uhrazen v termínu do 30. 7. 2024, nebudou přihlášená vína zařazena do hodnocení.

Velká zlatá medaile: 91 bodů a více
Zlatá medaile: 87 – 90,99 bodů
Stříbrná medaile: 85 – 86,99 bodů
Bronzová medaile: 83 – 84,99 bodů
Počet vín oceněných některou z medailí bude do výše maximálně 30 % z jednotlivých kategorií.