Úvodní strana » Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2018

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2018

Pořadatel: Město Hustopeče - Marketing a kultura Města Hustopeče pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.
Uzávěrka přihlášek: do 27.7.2018. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti Velkopavlovické, která splňují podmínky tohoto statutu. Výjimku tvoří jakostní šumivá vína s. o., která mohou mít původ ve vinařské oblasti Morava, avšak daná šarže smí být přihlášena pouze jednou na jedné ze 4 soutěží v jednotlivých vinařských podoblastech. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru).

Hodnocení vín proběhne 15. a 16. 8. 2018 v Sále městského kulturního domu, Herbenova 4, 693 01 Hustopeče. Vyhlášení a předávání cen vítězům kategorií, šampiona a ceny za nejlepší kolekci se uskuteční v rámci výstavy soutěže, 1. 9. 2018 v 15.00 hodin v Amande Hotel v Hustopečích (dříve Hotel Centro). Všichni přihlašovatelé / výrobci mají zajištěny dvě volné vstupenky pro své zástupce.

Nominace z podoblastní soutěže je podmínkou pro možnost přihlášení do Salonu vín - NSV 2019.
Soutěžící vydá bezplatně 4 lahve (o obsahu 0,75 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,5l; 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč za přihlášený vzorek (cena včetně DPH). Soutěžní poplatek bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet organizátora, č.ú: 19-1382158309/0800 nebo splatný hotově při předání vzorků.
Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška je nutno vyplnit elektronicky na webové adrese www.elwis.cz nejpozději do 27. 7. 2018.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 30. 7. – 2. 8. 2018 ve Stálé vinařské expozici, Dukelské nám. 23, 693 01 Hustopeče. Kontaktní osoba: Petra Otřísalová, otrisalova@hustopece.cz, tel.: 775 095 526.