Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2020

Pořadatel: Město Hustopeče - Marketing a kultura Města Hustopeče pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 5.8.2020. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti Velkopavlovické, která splňují podmínky tohoto statutu. Výjimku tvoří jakostní šumivá vína s. o., která mohou mít původ ve vinařské oblasti Morava, avšak daná šarže smí být přihlášena pouze jednou na jedné ze 4 soutěží v jednotlivých vinařských podoblastech. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru).

Nominace z podoblastní soutěže je podmínkou pro možnost přihlášení do Salonu vín - NSV 2021.
Soutěžící vydá bezplatně 4 lahve (o obsahu 0,75 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,5l; 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč za přihlášený vzorek (cena včetně DPH). Soutěžní poplatek bude uhrazen pouze bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury, na účet organizátora.

Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky na webové adrese www.elwis.cz nejpozději do 5. 8. 2020. Vytištěná a podepsaná přihláška musí být spolu se vzorky vín doručena do 13. 8. 2020.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 10. – 13. 8. 2020 od 9.00 do 16.00 hodin ve sklepě ČZS Hustopeče, ulice Na Hradbách 671, 693 01 Hustopeče. Kontaktní osoba: Jana Unčovská, uncovska@hustopece.cz, tel.: 775 095 526.