Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2022

Pořadatel: Město Hustopeče - Marketing a kultura města Hustopeče pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky nejpozději do 3. 8. 2022. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné s původem v České republice a celý proces výroby vína proběhl v České republice, která splňují podmínky tohoto statutu. Víno musí být vyrobeno v souladu zákonem č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen „vinařský zákon“). Přihlášením vína do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s respektováním podmínek tohoto statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru).
Nominace z podoblastní soutěže je podmínkou pro možnost přihlášení do Salonu vín - NSV 2023.
Soutěžící vydá bezplatně 4 lahve (o obsahu 0,75 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,5l; 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč za přihlášený vzorek (cena včetně DPH). Soutěžní poplatek bude uhrazen pouze bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury, na účet organizátora.

Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky na webové adrese www.elwis.cz nejpozději do 3.8.2022. Vytištěná a podepsaná přihláška musí být spolu se vzorky vín doručena do 11. 8. 2022.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 8. - 11. 8. 2022 od 7:30 - 17:00 hodin (v otevírací době), prodejna BS VINAŘSKÉ POTŘEBY VELKÉ BÍLOVICE, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice.