Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2024

Pořadatel: Město Hustopeče - Marketing a kultura města Hustopeče pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky nejpozději do 2. 8. 2024. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné s původem v České republice a celý proces výroby vína proběhl v České republice, která splňují podmínky tohoto statutu.

Víno musí být vyrobeno v souladu zákonem č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen „vinařský zákon“). Přihlášením vína do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s respektováním podmínek tohoto statutu.

Soutěž je otevřena všem vínům z vinařské podoblasti Velkopavlovické, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2025.

Hodnocení vín proběhne 26.-28. 8. 2024 v přednáškovém sále budovy Centrum Excelence ve Valticích, Sobotní 1029, 691 42 Valtice.
Soutěžící vydá bezplatně 4 lahve (o obsahu 0,75 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,5l; 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 300,- Kč za přihlášený vzorek (cena včetně DPH). Soutěžní poplatek bude uhrazen pouze bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury, na účet organizátora.

Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky na webové adrese www.elwis.cz nejpozději do 2. 8. 2024. Přihlašovatel odevzdá vytištěnou přihlášku do 8. 8. 2024, podepsanou kompetentní osobou za výrobce/přihlašovatele, při doručení vzorků.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 5. - 8. 8. 2024 od 7:30 - 17:00 hodin (v otevírací době) ve sběrném
místě, prodejna BS VINAŘSKÉ POTŘEBY VELKÉ BÍLOVICE, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice.