Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast ZNOJEMSKÁ 2021

Pořadatel: Soutěž je organizována Bratrstvem vinařů a kopáčů 1737, z. s. za organizační spolupráce Národního vinařského centra, o.p.s. a garantována Svazem vinařů České republiky.

Uzávěrka přihlášek: do 10. srpna 2021. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti znojemské, která splňují podmínky statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2022.
Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l; 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,5l; 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200 Kč za přihlášený vzorek. Soutěžní poplatek bude splatný hotově při předání vzorků.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 9. a 10. srpna 2021 vždy od 9:00 do 16:00 v místě:
Cukrárna u Dvořáků, Hlavní 6, 664 64 Dolní Kounice.
Kontaktní telefon: +420 603 512 453 (p. Dvořák)