Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast ZNOJEMSKÁ 2024

Pořadatel: Soutěž je organizována spolkem VOC Znojmo, z. s. , pod garancí Svazu vinařů České republiky a za podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek: do 8. srpna 2024. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti Znojemské, která splňují podmínky statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2025.

Hodnocení vín proběhne od 9:00 h dne 22. 8. 2024 v přednáškovém sále budovy Centrum Excelence
ve Valticích.
Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u
speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a
následné prezentace vín na výstavě. Pořadatel si vyhrazuje zakoupit pro potřeby prezentace
dalších 12 lahví u vítěze kategorie a 24 lahví u šampiona za cenu 150,- Kč bez DPH. Pořadatel má
právo odkoupit od vystavovatele do množství 30 ks lahví pro účel výstavy za cenu 100,- Kč bez DPH
za jednu láhev oceněnou jakoukoli medailí.

Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat
konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 300 Kč za přihlášený vzorek organizátorovi
bankovním převodem na číslo účtu: 123-6717170207/0100 – Komerční banka. Variabilním
symbolem je IČ přihlašovatele. Pokud nebude soutěžní poplatek uhrazen v termínu do 21. 8.
2024, nebudou přihlášená vína zařazena do hodnocení.

Po úhradě soutěžního poplatku bude vystavena faktura a zaslána organizátorem soutěže.

Hotovost se nevybírá.

Prodejna BS vinařské potřeby Dobšice ve dnech 7. 8. až 15. 8. 2024.
671 82 Dobšice, Brněnská 523
tel.: 515 260 600
Po – Pá: 8.00 - 17.00 hod.