Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Národní soutěž vín - vinařská oblast ČECHY 2024

Pořadatel: Cech českých vinařů pod garancí Svazu vinařů České republiky a za organizační podpory Národního vinařského centra.

Uzávěrka přihlášek 23.7.2024. Soutěž je organizována Cechem českých vinařů za organizační spolupráce Národního vinařského centra, o.p.s. a garantována Svazem vinařů České republiky. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské oblasti Čechy, která splňují podmínky statutu soutěže. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2025.

Hodnocení vín proběhne dne 29. 7. 2024 ve Vinařství ČZU, Chloumecká 1717, Mělník 27601.
Soutěžící vydá bezplatně 4 lahve (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 4 lahve (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Pořadatel si vyhrazuje zakoupit pro potřeby prezentace dalších 12 lahví u vítěze kategorie a 24 lahví u šampiona za cenu 150,- Kč bez DPH. Pořadatel má právo odkoupit od vystavovatele do množství 30 ks lahví pro účel výstavy za cenu 100,- Kč bez DPH za jednu láhev oceněnou jakoukoli medailí.

Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel nehradí soutěžní poplatek za přihlášený vzorek.


Součástí přihlášky je kopie základního analytického rozboru a dokladu o původu vína:
• kopie registrace vinice (u vlastních hroznů), nebo
• kopie výkupního lísku, nebo
• u jakostních vín (vč. vín s přívlastkem) kopie rozhodnutí o zatřídění vína na SZPI (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v on-line přihlášce)

Odběr vzorků probíhá ve dnech 1.7. – 28. 7. 2023
ČZU v Praze, vinařské stř. Mělník, Chloumecká 1717, ing. Štěpán Weitosch
Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, ing. Radek Žouželka
Vinařství pod Radobýlem, ing .Hana Líbalová