Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Nejlepší biopotravina 2024 - BIOVÍNO 2024

23. ročník soutěže o nejlépe hodnocené biovíno z ČR

Pořadatel: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Sdružení vinařů mikulovské vinařské podoblasti, o.s., EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s., SVAZ VINAŘŮ ČR

Uzávěrka přihlášek: do 1. 8. 2024.

Poslání a cíl:
1. Soutěžní porovnání a odborné zhodnocení „biovína“ z různých vinařských oblastí, obcí a tratí v České republice.
2. podpora produkce a prodeje co nejkvalitnějších „biovín“ s původem v České republice.
3. Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
4. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci „biovína“, obchodníky a spotřebiteli. Účastnit se mohou všechna bio vína z České republiky, která mají certifikát ekologického zemědělství a která splní podmínky statutu. Přihláška musí být odevzdána včetně platného Certifikátu EZ – Osvědčení pro hospodářský subjekt podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007.
Podmínky účasti v soutěži

1. Účastnit se mohou všechna bio vína z České republiky, která mají certifikát ekologického zemědělství a která splní podmínky tohoto statutu.
2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.
3. Přihláška musí být odevzdána včetně platného Certifikátu EZ – Osvědčení pro hospodářský subjekt podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007, dokladu Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zatřídění vína, nebo původu hroznů, nebo Rozhodnutí VOC o zatřízení vína v systému vín originální certifikace VOC. Přihlášky se vyplňují on-line na www.elwis.cz
4. Dokladem o původu suroviny pro výrobu zemského vína z ČR se rozumí:
· kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou
· kopie ověření hroznů SZPI
· kopie dokladu o nákupu hroznů

Odběr vzorků probíhá v budově "Centrum Exelence", ul. Sobotní č. 1029, VALTICE (směr Úvaly/Schrattenberg).

Přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku na sběrné místo dne 31. července nebo 1. srpna 2024 od 8.00 do 15.00 hod. Vína jsou osvobozena od účastnického poplatku.

Kontaktní telefon: 519 352 072 (kancelář Národního vinařského centra).

Adresa pro zaslání zásilkovou službou:

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 691 42 Valtice

Karton se soutěžním vzorkem označte „Biovíno 2024“
1 vzorek = 6 plně adjustovaných lahví. Vína jsou osvobozena od účastnického poplatku.