Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Národní vinařské centrum, o.p.s., IČO: 26284391 se sídlem Sobotní 1029, 691 42 Valtice (správce webu), jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Jaké údaje shromažďujeme?

Na webu www.elwis.cz a v interních databázích naší společnosti zpracováváme údaje o registrovaných vínech a přihlašovatelích, tedy zejm. jméno a adresa přihlašovatele, telefon, e-mail, webová stránka, IČ a DIČ a dále jméno, telefon a mail kontaktní osoby.

K čemu údaje slouží?

Údaje jsou zpracovávány pro účel efektivního přihlašování do soutěží vín a hodnocení soutěžních vzorků, přesného uvedení příslušných údajů v katalogu soutěže vín, příp. na webových stránkách příslušné soutěže vín. Slouží také jako podklad pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů v souladu s příslušnými předpisy. Mohou být použity také v souladu s dalším oprávněným zájmem, zejm. za účelem informování o možnosti přihlášení soutěže vín.

Možnost vymazání osobních údajů z naší databáze

Pokud si přejete vymazat vaše údaje z databáze webu www.elwis.cz, je možno zaslat příslušnou žádost na e-mail narodni@vinarskecentrum.cz. V tom případě budou vaše údaje vymazány z databáze našeho webu. Výmaz je možno učinit až po uzavření hodnocení příslušné soutěže vín, jinak není možno vína daného přihlašovatele do soutěže zařadit. Výmaz se vztahuje na budoucí uchování a zpracování údajů.

V souladu s příslušným předpisy budou údaje vždy zachovány po nezbytně nutnou dobu v našem účetnictví.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Vzhledem k tomu, že uchované osobní údaje se na základě registrace uživatele používají o pro všechny další budoucí soutěže, není doba uchování údajů omezena.

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje má správce osobních údajů o mé osobě příp. údaje opravit?

Ano, stačí, když se na nás obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím e-mailu narodni@vinarskecentrum.cz

Předávání údajů třetím stranám

Vzhledem k tomu, registrační systém www.elwis.cz slouží také pro účely registrace a hodnocení soutěží vín i jiných pořadatelů, než je Národní vinařské centrum, o.p.s., jsou těmto pořadatelům po ukončení registrace předány údaje o přihlašovatelích a vínech příslušné soutěže vín. Jméno pořadatele soutěže je vždy uvedeno u příslušné soutěže vín.

Používání cookies

Na našem webu nepracujeme s používáním cookies pro reklamní a marketingové účely. Pro potřeby sledování návštěvnosti používáme Google Analytics v anonymním režimu bez ukládání cookies.

Ve Valticích, dne 24.5.2018