Úvodní strana » OENOFORUM 2019

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

OENOFORUM 2019

Czech International Wine Competiton


Pořadatel: Svaz vinařů ČR | www.oenoforum.cz
Uzávěrka přihlášek a dodání vzorků 24.5.2019. Organizátor soutěže OENOFORUM 2019, Czech International Wine Competiton, Svaz vinařů České republiky, zve k účasti všechny výrobce vína na této výjimečné a historické události otevřené všem vínům ze všech zemí světa s doplněním o zvláštní cenu vínům z odrůd Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon. Soutěž OENOFORUM je nástupcem soutěží Sauvignon forum v minulých letech. Soutěži poskytla svůj patronát Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví OIV. OENOFORUM 2019 se koná ve dnech 20. – 21. června 2019 na zámku v Lednici.
Soutěžící předá do vlastnictví pořadatele nejméně 4 lahve magnum, nebo 6 lahví objemu

0,75 litru, 0,70, 0,5 litru nebo 0,375 litru, a to předáním či zcela vyplaceným (proclením, dopravným apod.) doručením na jednu z těchto adres:1. OENOFORUM 2019, BS vinařské potřeby, Žižkovská 1275, 691 02 Velké Bílovice2. U každého vzorku musí být přiložena kopie přihlášky, kopie laboratorní analýzy,

dokládající pravdivost údajů přihlášky a kopie dokladu, umožňujícího uvedení vína do oběhu, je-li takového dokladu třeba v zemi původu. Podle právních předpisů, platných v České republice, k vínům výrobců z České republiky musí být přiloženo Rozhodnutí Mze ČR dle § 14 zákona č. 115/1995 Sb. (do 30.4.2004), resp. SZPI o zatřídění vína podle §26, resp. §23 zákona č. 321/2004 Sb., v platném znění.Více ve Statutu soutěže.