Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

OENOFORUM 2020

Czech International Wine Competiton

Pořadatel: Svaz vinařů ČR | www.oenoforum.cz

Uzávěrka přihlášek a dodání vzorků do 31. 7. 2020. Organizátor soutěže OENOFORUM 2020, Czech International Wine Competiton, Svaz vinařů České republiky, zve k účasti všechny výrobce vína na této výjimečné a historické události otevřené všem vínům ze všech zemí světa s doplněním o zvláštní cenu vínům z odrůd Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon. Soutěž OENOFORUM je nástupcem soutěží Sauvignon forum v minulých letech. Soutěži poskytla svůj patronát Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví OIV. OENOFORUM 2020 se koná ve dnech 21. – 22. srpna 2020 ve Valticích.
Soutěžící předá do vlastnictví pořadatele nejméně 4 lahve magnum, nebo 6 lahví objemu

0,75 litru, 0,70, 0,5 litru nebo 0,375 litru, a to předáním či zcela vyplaceným (proclením, dopravným apod.) doručením na jednu z těchto adres:1. OENOFORUM 2020, Vinařský ráj, Farma pod zámkem, Čejkovice, 696 152. U každého vzorku musí být přiložena kopie přihlášky a kopie laboratorní analýzy pokud tato není nahrána elektronicky společně s vínem,

Více ve Statutu soutěže.